Kan bli en ny kamp om sykelønna

Arild Grande har trolig rett i at en endring av dagens sykelønnsordning vil øke forskjellene, skriver redaktøren.

  Foto: IH

Debatt

Den norske ordningen med full lønn under sykdom har flere ganger vært under press. Så langt har ingen politiske flertall vært i stand til, eller turt, å gjøre alvor av det de har snakket om. Nå har Høyres Heidi Nordby Lunde tatt til orde for å gjøre endringer i sykelønnen til en valgkampsak for hennes parti ved neste stortingsvalg, om tre år. Reaksjonene på utspillet er naturlig nok svært delte, både på politisk og faglig grunnlag.

Stortingsrepresentant Arild Grande er arbeidslivspolitisk talsmann. Han karakteriserer det som et dårlig forslag å innføre karensdager eller foreta endringer i sykelønnsutbetalingene, da det etter hans mening vil virke ekskluderende og øke forskjellene i samfunnet. På den annen siden ønsker nok Grande debatten velkommen. Dette er et forslag om kan virke polariserende, som synliggjør forskjellene mellom partiene og som Grande tror vil være enn vinnersak for dem som vil beholde dagens ordning.

Økte forskjeller. Arild Grande har trolig rett i at en endring av dagens sykelønnsordning vil øke forskjellene. Det vil utvilsomt øke forskjellene mellom de som arbeider i yrker som har avtalefestet full lønn ved sykefravær i sine tariffavtaler og de som ikke har det. Men det er også vanskelig å se for seg endringer som ikke går ut over grupper som har store fravær i kraft av kronisk sykdom, enten for egen del eller for sine barn.

Når store grupper uansett er sikret full lønn gjennom tariffavtaler er det mange som tviler på noen stor effekt på å endre sykelønnsordningen. Dette gjelder blant annet arbeidstakere i mange av de yrkene som har det største fraværet, som i kommunal sektor. Om sykelønnsordningen blir innskrenket er det kommunene som må betale, og da flytter en bare utgiftsbruken fra en sektor til en annen.

Sterke fagforeninger som i dag ikke har tariffestet rett vil sørge for å framforhandle det. Det er også vanskelig å se for seg at politikerne samtidig som de skjerper dagens ordning vil innføre et forbud mot å avtale bedre ordninger i tariffavtaler. Resultatet kan da helt klart bli et A- og et B-lag i arbeidslivet, de som har og de som ikke har fullt ut en sykelønnsordning som gir full lønn.

Dette er de viktigste grunnene til at det er tvilsomt at vi også ved denne korsvegen får store endringer i sykelønnsordningen.