Bispedømmerådet valgte seg Stiklestad

«De ansatte vil nå få en leder med et annerledes syn på vesentlige teologiske og kirkepolitiske spørsmål.»
Debatt

Nidaros bispedømmeråd har vedtatt å slå sammen Nord-Innherad og Sør-Innherad prosti. Det nye navnet blir Stiklestad prosti. Det nye proestesetet blir ikke i Levanger, der prosten i sør holder til i dag. Ei heller i Steinkjer der nord-prosten har sitt sete. Bispedømmerådet har bestemt at også prostesetet skal flyttes til Stiklestad.

Innenfor kirken har det vært mye diskusjon etter at det ble kjent at prostier i Nidaros kunne bli slått sammen. Den nye prosten i vårt område, Christine Wanders, ble bare konstituert da Nils Åge Aune i fjor skiftet beite og flyttet til Trondheim. Da vi første gang skrev om saken lå det an til at \Sør-Innherad skulle bli sammenslått med Stjørdal. Enden på visa ble en sammenslåing mot nord. Vedtaket i bispedømmerådet innebærer at prestetjenesten fra Frosta til Snåsa samles under en enhet og under en prost. Dagens prost i Steinkjer, Gustav Danielsen, blir den som skal lede det nye prostiet. Her i distriktet er han godt kjent etter at han gjennom mange år var sogneprest i Frosta og Åsen.

Viktig symbolsk. Det var ikke opplagt at Stiklestad ble setet for det nye prostiet. Det har vært dragkamp og mange har sett det som naturlig at enten Steinkjer eller Levanger ble valgt. Lederen i Nidaros bispedømmeråd, Agnes Sofie Gjeset, sier imidlertid at Stiklestad er et naturlig samlingsplass for et nytt prosti for hele Innherred. Hun trekker historiske linjer og sier at Stiklestad både er et historisk og geografisk sentrum.

Folk flest bryr seg nok i liten grad om hvor prosten har sitt kontor. Men symbolsk sett blir det sett på som viktig at Stiklestad ble valgt. Det nærmer seg et tusenårsjubileum for slaget, og kirken har nok ambisjoner om å ta en ikke uvesentlig plass i den forbindelse. Det er jo ikke akkurat uventet. Samtidig er det ikke dumt å posisjonere seg på denne måten, ved å velge Stiklestad som det nye prostesetet.

Jeg er også spent på om denne endringen får betydning for hvordan kirken i nærområdet vil utvikle seg i samfunnsdebatten. De som har ledet Sør-Innherad har vært langt mer liberal ei sine holdninger enn prosten lenger nord. De ansatte vil nå få en leder med et annerledes syn på vesentlige teologiske og kirkepolitiske spørsmål. Om og hvordan det kommer til uttrykk kan det bli spennende å følge i tida som kommer.