Innlegg

Vi kjenner alle noen

...som har en demenssykdom.

Betsy Sand.  Foto: Fritz Nordberg

Debatt

En bestemor? En nabo? En ektemann? En venninne? En kollega? Vi kjenner nesten alle noen som har en demenssykdom.

Over 77 000 mennesker i Norge har demens. Og selvsagt er det mange her i Trøndelag. I de nærmeste ukene skal vi vie denne gruppen medmennesker ekstra oppmerksomhet. Det er nemlig tiden for årets Demensaksjon.

Enten du selv skal ut å gå med bøsse, delta i et arrangement til inntekt for Demensaksjonen, lage din egen innsamling eller åpne døren for en bøssebærer, vil det vi som enkeltpersoner kan bidra med være viktig. Ja, kanskje livsviktig.

Det finnes dessverre ingen kur mot Alzheimer og andre demenssykdommer. Det gjør det ekstra vanskelig å få en slik diagnose. Men forskerne håper de kan knekke koden, og det forskes mye. Men det trengs mer. Og her kan vi gi dem litt drahjelp, ved å støtte opp om Demensaksjonen.

Selv om det ennå ikke finnes noen kur, tror vi det likevel er mye vi kan gjøre, gjennom aktiviteter, støttetilbud, kurs og informasjon. Og med et smil og en utstrakt hånd.

Alle kan få demens. Nesten alle kjenner noen med demens. Demens angår oss alle.

Årets Demensaksjon er en mulighet til å vise at du bryr deg.

Betsy Sand

Fylkesleder Nasjonalforeningen Trøndelag og sentralstyremedlem