Høyre: – Dette er uheldig

Her skal det være et klart skille.

Ordfører og rådmann bør ikke skrive debattinnlegg sammen om politiske saker, påpeker Verdal Høyre. 

Debatt

I avisen Innherred 04.10.18 har ordfører Bjørn Iversen (Ap) og rådmann Jostein Grimstad i Verdal kommune et felles leserinnlegg på trykk.

Der redegjør de for kommunens politiske og administrative behandling av detaljregulering - fritidsbebyggelse ved Trones Gård. Redegjørelsen er oppklarende. Innlegget sår imidlertid tvil om skillet mellom politikk og administrasjon i Verdal kommune.

Innlegg

«Det er verste er at kommunen sender saker på høring uten å ville høre»

– Dessuten en absurd feiltolkning av det som egentlig hander om rettigheter, ansvarsforhold og løfter om trekantdramaet på Trones.

Det er en uheldig rolleblanding at ordfører og rådmann opererer sammen på denne måten. Det er i utgangspunktet ikke en utfordring at ordfører eller rådmann redegjør for behandlingen av en sak. Utfordringen er at de signerer ett og samme innlegg.

Ved at ordføreren skriver innlegg sammen med administrasjonen, svekker han rådmannens autoritet og partipolitiske uavhengighet. I tillegg sår han tvil om hvor ordførerens lange arm egentlig starter og slutter.

I Kommuneloven er det nedfelt et tydelig skille mellom politikk og administrasjon, den såkalte «timeglassmodellen.» Det er et bærende prinsipp i formannskapsmodellen at administrasjonen fremstår med faglig integritet som rådmann for alle, på tvers av politiske skillelinjer.

Høyre vil helst unngå beskyldninger om at «rådmannen er i lomma på ordføreren» eller omvendt, og forventer derfor at både ordfører og rådmann er tydelige på hvor skillet mellom politikk og administrasjon går.

På vegne av Verdal Høyre,  

Tor Ove Nesset

Leder