Dagens leder

Det er utrolig hva de får til i Vuku

Har man noe å feire så kan man godt kalle inn til fest.

  Foto: IH

Debatt

I dag feirer de seg selv i Vuku. Jeg har inntrykk av at de er dyktige til det i den bygda. Det er sånn det skal være. Har man noe å feire så kan man godt kalle inn til fest. Det blir trivsel av sånn. Og på den måten får man også gitt en skikkelig takk til dem som fortjener det.

I Vuku er det i dag offisiell åpning av kunstgressbanen, etter den siste store opprustingen. Rett som det er vukubyggen plaget av flom, når Verdalselva går over sine bredder. Fotballbanen i bygda har da lignet mer på et svømmebasseng. Nå er hele banen løftet halvannen meter opp, på nivå med idrettshallen som sto ferdig for tre år siden. Det er ingen liten jobb som er gjort. Tjue tusen kubikkmeter masse skal ha gått med. Anlegget er også oppgradert med et automatisk vanningsanlegg og flomlys. Det er sant å si et praktanlegg som blir åpnet i Vuku i dag.

Forvandling. Det er en liten måned siden vi hadde en større reportasje i lokalavisa om de siste års satsinger i bygda. Det er ikke lite de har å skryte av. Vi har allerede nevnt idrettsanlegget og nyhallen, som framstår som et forbilde hva et lite idrettslag makter å få til om alle gode krefter trekker i samme retning og du har ildsjeler som er villige til å ofre nær sagt hva det skulle være for å nå sine mål. Men lista er mye lenger enn som så: Ny barnehage, oppgradering av skolen, nye leilighetsbygg, etablering av pensjonisthuset, ny Holmen bru, utvidelser i bygda næringsliv og neste år blir det satt i gang med en omfattende elveforebygging i regi av NVE. Det var lett å forstå at Vuku-patrioten Bjørn Aarstad brukte ordene «eventyrlig forvandling» om det som har skjedd og som skjer.

Blir satset på. Jeg hadde en liten prat med ordfører Bjørn Iversen i går. Han ringte for å framsnakke Vuku, og alle de som står på for å utvikle Verdals sentrum nummer to. Ordføreren ringte også for å gjøre meg oppmerksom på at Verdal kommune har vært flinke til å ta sin skjerv. Når han summerer opp det som lokalpolitikerne har valgt å satse på kommunens vegne det siste tiåret slår han tallet 200 millioner kroner i bordet. Jo da, det er også lov til å skryte av en slik prioritering fra kommunens folkevalgte, og det er godt at det blir sagt og dokumentert. For det er ikke alt i Verdal som har gått bygdefolkets veg de siste årene.