«Vi takker radarparet for oppklaringen og innser at vi kan slutte å skrive høringsuttalelser»

De er også skuffet over politikere som tar avgjørelser uten å vite hva innbyggerne har uttalt.

Fra politiker-befaring på Trones for to år siden.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Debatt

I Innherred 4.10 gjentok og videreutviklet Bjørn Iversen og Jostein Grimstad den feilaktige saksframstillingen forut for vedtaket om hyttebygging på Trones.

Som Tor Ove Nesset (H) antydet 6.10 så har vi et demokratiproblem når ordfører og rådmann går i tospann i det offentlige ordskiftet.

Høyre: – Dette er uheldig

Her skal det være et klart skille.

Og det blir ikke bedre av at holdningen som den forenede kommuneledelsen formidler er at innbyggerinnspill ikke betyr særlig mye i kommunale beslutningsprosesser.

Da konsekvensutredningen kom i 2016 ble Naturvernforbundet forskrekket over skjønnmalingen av utbyggingsprosjektet. Særlig provoserende var de oppkonstruerte fordelene for friluftslivet. For eksempel legges det stor vekt på at hyttene kommer til å «forskjønne og berike landskapsbildet». Det er lov å synes det, men – ærlig talt – det har ingenting med friluftsliv å gjøre! Videre påpekes det ikke mindre enn ti ganger at tilgjengeligheten til friområdene vil øke. Hæ? Når ble naturen på Trones vanskelig tilgjengelig?

Dette konsulentvåset har konsekvent blitt vedlagt hver gang planforslaget har kommet til politisk behandling.

«Friluftslivet på Trones fortjener bedre!» tenkte Naturvernforbundet da vi så KU-en. Vi utarbeidet derfor en uttalelse med bakgrunnsmateriale, tabeller, faktabokser og foto-illustrasjoner.

Til glede for… kommunen sin saksbehandler. Som anerkjente uttalelsen, jamfør kommentaren i saksframstillingen: «Naturvernforbundets uttalelse kommer med rekke momenter som er vesentlig å ta i betraktning før vedtak av reguleringsplanen.»

Men – hvis uttalelsen bidrar med vesentlige momenter, er det ikke da ekstra viktig å gjøre den tilgjengelig for beslutningstakerne?

Tro oss – det rotete utdraget i saksframstillingen yter ikke rettferdighet til uttalelsen. Iversen og Grimstad beroliger med at «Verdal kommunes rutiner på dette området er fullt ut i samsvar med» loven. Dette kan være riktig; vi har etterhvert fått dyp respekt for Verdal kommune sin kompetanse i å lodde bunnivået for lovpålagt innbyggermedvirkning.

I det reviderte planforslaget var utbygging ved Breivika tatt ut. Tilsynelatende bra, men ingenting hindrer bit-for-bit realisering av hele det opprinnelige prosjektet. Derfor foreslo Naturvernforbundet at kommunen burde kreve at skogen ved Breivika reguleres til friluftsformål.

Som vi påpekte 2.10 så tolket kommunen dette forslaget helt feil da det i siste liten skulle kommenteres. Allikevel velger Iversen og Grimstad 4.10 å holde fast på forsikringen om at uttalelsen ikke ville fått «betydning for konklusjonene i saken». Med andre ord – uavhengig av innholdet i forslag fra Naturvernforbundet så blir ikke resultatet påvirket. Vi takker radarparet for oppklaringen og innser at vi kan slutte å skrive høringsuttalelser.

Til dere som er folkevalgt: Det skuffer at dere velvillig tar viktige avgjørelser uten full innsikt i hva innbyggere har uttalt. Med valgkamp i sikte er Naturvernforbundet nysgjerrig på om det fins noe parti som ønsker å forbedre kommunen sine rutiner for innbyggermedvirkning.

For Naturvernforbundet i Verdal

Andrea Vestvik

Gunnar Gustad

Grethe Dyrstad

Elisabeth Scheflo