#HunBørStille

– Når det år etter år kun er tatt museskritt mot 50 prosent må vi brette opp ermene!

Kjell J. Vang, logobilde 

Debatt

Da telefonen ringte en høstkveld 2014 med forespørsel om å stå på valglista til Verdal Ap, var det ikke vanskelig å si ja. Jeg hadde allerede et par aktive år i ungdomslaget bak meg og så frem til å ta steget inn i partiet. Slik er det for de færreste damer.

Mange kvinner har vanskelig for å tro at de har det som trengs for å bli folkevalgt. Klarer jeg det, da? Jeg mener jo bare det alle andre mener? Betyr min stemme noe i det hele tatt? Denne tankegangen har hindret utallige kvinner fra å engasjere seg. Heldigvis finnes det virkemidler. Noen kan vedtas. Det er allikevel ikke alltid strukturer og spilleregler klarer å endre hva som er i hodene på folk, eller hva vi tenker om vår egen plass i samfunnet. Utfordringene handler også om mer enn kvinnenes vilje og evne til å si ja.

Det kan være temmelig overveldende å sitte som nyvalgt kommunestyrerepresentant under budsjettbehandlinger og strukturdebatter. Det å legge til rette for at flere føler det naturlig å delta i politiske prosesser, er en vanskelig oppgave. Det forutsetter nytenkning og innsats. Det å legge til rette for åpenhet kan oppleves ubehagelig for de som sitter trygt på innsiden. Det skal man ta på alvor. De «etablerte» i partiene har et særskilt ansvar for å åpne opp slik at alle, både nye og gamle, har reell medvirkning og er i stand til å gjøre en god jobb.

Når mange nye kommer inn skjerper det konkurransen om verv, posisjoner og ikke minst, politikk. Det er en sunn konkurranse vi bør ønske velkommen. Om partiene ikke gjør det som kan oppleves ubehagelig, vil de aldri evne å fange opp hva som skjer ute i samfunnet. De vil gå tom for ideer, mennesker og etterhvert visne hen.

Nå jobber iominasjonskomiteene i alle partier med å samle det beste laget før neste års kommune- og fylkestingsvalg. Altfor mange rapporterer om en gjentagende utfordring; for få damer tar gjenvalg og/eller stiller seg disponibel. Fordelingen av makt og posisjoner gjenspeiler situasjonen.

Tallene taler for seg selv: 28 prosent av ordførerne og 39 prosent av kommunestyrene består av kvinner. I seg selv er det kanskje ingen krise, men når det år etter år kun er tatt museskritt mot 50 prosent må vi brette opp ermene. Vi har en jobb å gjøre.

De fleste partilagene har omfavnet kampanjen #HunBørStille, som ble lansert av Oslo Arbeiderparti. Gjennom denne satsingen kan hvem som helst nominere hvilken som helst kvinne. Denne kampanjen anerkjenner kompetansen som finnes utenfor de etablerte partiorganisasjonene.

Det var med skrekkblandet fryd jeg tok fatt på oppgaven som folkevalgt i Verdal. Både skrekken og fryden er der enda. Gleden ved å utvikle lokalsamfunnet, jobbe sammen med andre engasjerte mennesker og realisere gode ideer overgår alt! Jeg håper flere damer finner gleden i politikken. For å komme dit har vi alle et ansvar for at #HunBørStille.

Fatima Almanea

Samfunnsdebattant og kommunestyrerepresentant Ap