Beskylder NAV for en skinnmanøver

Redaktøren tror Levanger-ordføreren hadde rett.

  Foto: IH

Debatt

Ordfører Robert Svarva ble ikke veldig overrasket da det i går ble klart at NAV flytter 50 ansatte fra Levanger til et nytt bygg i Steinkjer. Ordførerens magefølelse er at NAVs anbudsrunde for å skaffe seg nye kontorlokaler har vært en ren skinnmanøver fra statsetatens side. Dette kan oppfattes som alvorlige beskyldninger mot NAV. Jeg har likevel stor forståelse for ordførerens reaksjon, da jeg sitter med akkurat den samme følelsen selv. Samtaler jeg har hatt med folk som har fulgt denne prosessen på forholdsvis nært hold pekte helt klart i en slik retning. Da NAV utsatte sin egen frist for å vente på et bedre tilbud fra Steinkjer var det ingen tvil om hvor denne saken endte. Resultatet blir at et femtitalls arbeidsplasser vil bli flyttet fra Levanger til Steinkjer når NAV-enheten slås sammen om et par års tid.

Politisk korrekt. Svaret på NAVs konklusjon i dette kontorspørsmålet ligger i kjølvannet av fylkessammenslåingen. Det nye Trøndelags beslutning om å Steinkjer som «fylkeshovedstad» var viktig for byen innerst i Trondheimsfjorden. Samtidig var dette også et signal til statsetatene og andre om at det er sterkt politisk ønsket i Trøndelag å bidra til å bygge opp Steinkjer som administrasjonssted. Det blir lett sånn, når du stiller deg utenfor Trøndelag, at i slik saker handler det om to byer, Steinkjer eller Trondheim. Det er på mange politisk korrekt om du da ivaretar interessene til Steinkjer.

Denne virkelighetsoppfatningen gjør det mye tyngre for oss som ligger mellom på å vinne fram om det blir spørsmål om lokaliseringskamp. Det kan kommer fort flere lignende sakerframover. Vi så sporet av det samme da hjelpemiddelsentralen ble bestemt flyttet fra Levanger til Trondheim og Steinkjer. Her reverserte NAV sin beslutning om å flytte til Steinkjer, da det etter hvert viste seg at de faglige argumentene trumfet de politiske.

Politisk mynt. Internt i Levanger gjør Høyres gruppeleder Knut Hjelmstad et forsøk på å slå politisk mynt på saken. Han beskylder ordføreren for å ha vært for passiv og i for liten grad involvert andre folkevalgte i saken. Dette er politikkens vesen. Knut Hjelmstad må ha lov til å prøve seg. I denne saken tror jeg imidlertid at Robert Svarva har rett i sin antakelse om at saken i realiteten var avgjort før prosessen startet.