Innlegg

Støtteuttalelse til ansatte ved Goman

«Innherred Handel og Kontor ser med bekymring på utviklingen.»
Debatt

Innherred Handel og Kontor ser med bekymring på utviklingen i saken der Goman-bakeriet i Verdal er truet av nedlegging.

Bedriften bidrar til lokale arbeidsplasser, og tap av disse vil få store konsekvenser for hele kommunen, både i form av mangfold, økonomi og sysselsetting.

Vi støtter de ansattes kamp for å bevare og opprettholde arbeidsplassene, og forventer at konsernet vil se nytten av å ha bakeriet der det ligger i dag.

For Innherred Handel og Kontor
Randi Nessemo
sekretær