Har tatt for mye Møllers tran

Det mener redaktøren om fylkeskommunen.

  Foto: IH

Debatt

Våre fylkespolitikere har åpenbare ambisjoner på vegne av det nye Trøndelag. Det burde vi som innbyggere sette pris på. Men det hjelper lite når de som sitter på mer sentralt hold ikke vet å verdsette det nye storfylket med tilstrekkelige ressurser. I fylkesrådmannen forslag til budsjett for 2019 rettes det en klar advarsel mot nettopp dette. «Det er ikke samsvar mellom ambisjoner og den økonomiske ramme vi får fra staten. Vi bruker i praksis mer penger enn vi har», skriver Odd Inge Mjøen.

Ubehagelige prioriteringer. Du skal ikke lese langt ut i det 130 siders tykke budsjettdokumentet for å forstå at det nye fylket må settes på en ordentlig hestekur for å balansere ambisjoner og forventninger med virkeligheten. Om det blir realiteten kan den bli tung å svelge for dem som har tatt på seg sentrale politiske verv.

Så langt har politikerne satt bom for ubehagelige forslag fra administrasjonen. Foreslåtte kutt innenfor samferdsel og skole er reversert i den politiske behandlingen. Sågar har politikerne vedtatt en opptrappingsplan som etter hvert skal gi de videregående skolene 50 millioner kroner mer å rutte med i året. For å oppfylle et slikt vedtak, når staten ikke følger opp med mer penger, foreslår rådmannen at det kuttes innenfor kollektivtrafikken. Det er også et område som politikerne egentlig sier de ønsker å styrke.

Tømmer sparegrisen. I sitt første hele driftsår har fylkestinget tatt av sparegrisen for å finansiere drifta. Rådmannen vil fortsette med det også i åra som kommer. En milliard kroner på bok ved inngangen til 2018 kan bli redusert til 86 millioner kroner i 2022. Du trenger ikke å kunne så mye om økonomi for å skjønne at dette ikke kan fortsette. Når sparegrisen er tom, så er den tom. Da blir det vanskelig å innfri løfter og det er ikke lenger mulig å skyve tøffe prioriteringer foran seg.

Virkeligheten blir ubehagelig for politikere som i sin iver etter å gjøre en suksess ut av fylkessammenslåingen, ser ut til å ha tatt for mye Møllers tran. De kan få en ubehagelig og tøff høst i fylkestinget.

Og enda verre ser det ut til å bli i åra som kommer, hvis de som sitter på sentralt hold har en like gnien holdning til fylkesnivået som de har vist så langt.