Her må da Nord-rektoren skjære gjennom

– En blir litt matt av slike saker, skriver redaktør Roger Rein.

  Foto: IH

Debatt

Regelrytteri, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol om stivbeintheten som Nord Universitet viser overfor sykepleierstudent Kristin Bjørgan. Det er vanskelig å være uenig med Ap-politikeren i det. Bjørgan er småbarnsmor bosatt i Stjørdal. Nå tar hun sykepleien på deltid ved Nord Universitet, ved deres avdeling i Mo i Rana, og skal ut i en 16 ukers praksisperiode. Med ansvar for barn er det ikke vanskelig å forstå at studenten ønsker en praksisplass nært hjemstedet, og hun har på egen hånd fått tilsagn om det fra Sykehuset Levanger.

Studenter opplever regel-rytteri

Ordnet praksisplass på Sykehuset Levanger, men da ble det i strid med reglene.

Da er det Nord Universitet setter foten ned og viser til sitt egen regelverk. Kristin Bjørgan må gjennomføre sin praksisperiode på Helgeland. Selv etter en klage og ny vurdering står universitet på sitt. Sykepleierstudenten og småbarnsmoren fra Stjørdal skal ta sin 16 ukers lange praksis i Mosjøen. Basta!

Hva gikk galt? Jeg vet ikke helt hvor det har gått galt, når sunn fornuft gang på gang ser ut til å måtte vike for firkantet regelverk. Enhver utenforstående forstår urettferdigheten i dette. Men Universitetet står altså på sitt. Deres praktisering av eget regelverk er åpenbart hevet over den sunne fornuft. En praktisk tilnærming er utelukket. De har regler må vite, og de må følges. Ett annet argument som brukes for å si nei til småbarnsmoren er behovet for likebehandling av studenter.

Må skjære gjennom. En blir litt matt av slike saker. Den ene dagen hører vi historier om samfunnets behov for flere omsorgsarbeidere, blant annet sykepleiere. Den neste dagen får vi oss fortalt hvor lite fleksibel utdanningsinstitusjonen er for å legge til rette for de samme studentene. Flere politikere har engasjert seg i saken til Kristin Bjørgan. Blant andre fylkesordfører Tore O. Sandvik som er oppgitt over manglende fleksibilitet fra Nord Universitets side.

Ivar Vigdenes, ordfører i Bjørgans hjemkommune Stjørdal er også blant dem som har reagert. Han har like godt tatt kontakt med og bedt om et møte med universitetets rektor Bjørn Olsen.

Når de to møtes førstkommende fredag virker det ganske opplag hva som bør bli resultatet. Her må Bjørn Olsen vise seg som en fornuftig leder som forstår samfunnsansvaret han forvalter. Her er det bare å skjære gjennom!