Hver og en kan gjøre en liten forskjell

Redaktøren skriver om integrering.

  Foto: IH

Debatt

Noen ganger er det godt å se at du kan gjøre en forskjell. Levanger har hatt besøk av to svensk kvinner som arbeider med innvandrere i Stockholm. De ville dra på studietur for å se på vellykket integrering. Da valgte de å besøke Levanger voksenopplæring. De hadde hørt så mye positivt om arbeidet som pågår her. En rapport fra deres besøk kan du lese om i Nordlig Regnbue i dagens avis.

Helene og Madeleine fra Stockholm trekker fram tre ting som Levanger voksenopplæring gjør på sin måte, og som de mener er viktig for å integrere innvandrerne i våre lokalsamfunn. Nordlig Regnbue, kveldskoret og måten voksenopplæringen driver med arbeidstrening og -tilpasning.

Avis i avisa. Nordlig Regnbue har holdt på i 18 år nå. Hver eneste lørdag siden desember 2000 har redaktør Varazdat Grigoryan, som de fleste kjenner som Vili, bidratt med to sider aktuelt stoff fra innvandrermiljøet. Mitt inntrykk, ut fra tilbakemeldinger jeg får, er at mange av avisas leser setter pris på dette stoffet. I løpet av disse årene har mer enn 1500 skribenter fra 80 ulike land skrevet en tekst som er publisert i lokalavisa. At dette har betydning og utgjør en forskjell får jeg bekreftet stadig. Folk i lokalmiljøet møter våre nye landsmenn på en annerledes måte når de har sett bildet i avisa. Å bli møtt med et smil eller et nikk på gata eller i butikken er viktig nok det, når du kommer som fremmed til et fremmed land og kultur. En liten ting som kan bety så mye.

Skaper stolthet. Noe av det samme kan vi si om arbeids- og språktrening, når den blir lagt til en arbeidsplass. Det er klart at du lærer deg det norske språket bedre og rettere når du kan være en del av et norsk miljø, enn om språk skal læres i et klasserom med medmennesker fra 20 forskjellige land, men 20 forskjellige språk.

Kveldskoret ble kjendiser i sitt lokalmiljø etter at de fikk opptre i det populære TV-programmet «Norske Talenter». Deltakelsen skapte stolthet og begeistring for korets medlemmer og de rundt dem, men også for oss som bor i deres lokalmiljø.

Det de to svenskene kvinnene forteller oss gir grunn til å gi oss alle en kollektiv stolthet over det vi oppnår på integreringsområdet. Dette er ingen selvfølge, og derfor er det all grunn til å ta det til seg og bygge videre på.