– Museinvasjon ved Vuku bo-og helsetun

– Dette gjentar seg hvert år på høsten, skriver Andreas Haugan.

Ei død mus på gangen i Vuku bo- og helsetun.  Foto: Privat

Debatt

Deler av Vuku bo- og helsetun er nok en gang invadert av skadedyr (mus). Dette gjentar seg hvert år på ettersommer/høst. Problemet har vert kjent av ledelsen ved helsetunet, og eier, i mange år uten at det er satt i verk virkningsfulle tiltak for å komme problemet til livs.

Enkelte beboere har fått ødelagt store mengder mat, verdt flere hundre, ja kanskje tusenvis av kroner, på grunn av problemet. Dette ser det heller ikke ut til at ledelse eller utleier bryr seg noe om! Beklager de? Nei!

Det eneste de har foretatt seg er å leie inn et firma som driver med bekjempelse av skadedyr. Dette firmaet plasserer ut hvite bokser fylt med gift? (difenacoum) i blant annet matskap tilhørende eldre beboere ved helsetunet! De får samtidig beskjed om å ikke oppbevare mat i nevnte skap. At det går an! Men skitt au, det er jo bare eldre som bor der!?!

Dette er ikke det eneste eksemplaret av arten som har vist seg på Vuku bo- og helsetun i høst.  Foto: Privat

Eier foretar seg absolutt ingen ting for å hindre at skadedyr tar seg inn. Selv etter at det er observert hvor mus går både inn og ut, og det er gitt informasjon om dette, har eier ikke foretatt seg noe for å stenge skadedyrene ute!

Eldre skal da vel ikke være plaget med skadedyr (mus), når de leier bolig av Verdal kommune i 2018? Eldre har kanskje en vanskelig nok dag, og natt, likevel. De skal ikke føle ekkelhet og vemmelse ved at mus løper rundt, eller finner dem døde, på golvet! Kanskje er ikke nattesøvnen det den burde være heller når man ligger og tenker på hvem man bor sammen med?

Eldreomsorg! Jeg lurer på! Hadde det ikke vert fornuftig å bruke penger på generelt vedlikehold av bygningsmassen? Bruke penger på blant annet tetting av musehull, tetting (bytting) av dører og vinduer som lekker som en sil og... nei det går ikke!

Innlegg

– Jeg har fortsatt ikke fått noen avklaring om overvåkningen på helsetunet

– Jeg er lettere frustrert og forvirret, skriver Andreas Haugan.

Man bruker i stedet kanskje hundretusener eller millioner av kroner, på et låsesystem som ikke ivaretar den enkelte beboers personvern, eller mulighet for låsing/ikke låsing, godt nok!?

Andreas Haugan er oppgitt over prioriteringene ved Vuku bo- og helsetun.  Foto: Andreas Ryen Eidem, Innherred arkiv

Jeg vet også at enkelte ansatte ved helsetunet er lite bekvem med at det er mus i bygningen. Enkelte er direkte redd denne lille skapningen! Men de ansatte står på og gjør en kjempejobb, trass i musebolet. Takk skal dere ha!!

«Når nettene blir lange og kulda setter inn da sier vesle musemor...»

«...skal alle sammen snart få feire jul igjen!»

Andreas Haugan

Masete pårørende