Sentrumsliv kommer ikke av seg selv

Redaktøren gleder seg over det store fremmøtet sist helg.

  Foto: IH

Debatt

Det er godt å se at folk bruker våre byers uterom når det legges til rette for det. Vi har gjort unna første adventshelg med førjulsmartna i Levanger og den store juletrefesten i Verdal. Arrangørene på begge steder kan si seg svært godt fornøyd med oppslutningen. Lørdag ettermiddag var det anslagsvis et par tre tusen mennesker som tok turen til juletrefesten på Minsaas plass. I Levanger, hvor det var martna på torget fra torsdag til lørdag anslår arrangørene en del flere besøkende. Forhåpentligvis er det ikke bare de besøkende som er fornøyd med et som tilbys, men også de næringsdrivende som brukte anledningen til å møte nye kunder med produkter tilpasset dette formatet.

Både Minsaas plass og torget i Levanger er bygd for dette formålet, som samlingsplass for folk som kan trives i godt lag. Begge steder er det altfor sjelden å oppleve en slik stemning som i helga. Mange bekymres over det. Hvordan klarer vi å ta vare på og utvikle disse uterommene? Ender det med at vi alle trekker innomhus, eller klarer vi å skape tilbud og attraktive møteplasser i frisk luft?

Sakte, men sikkert. Ingen ting kommer av seg selv. Ære være dem som tar initiativ og skaper nye tilbud som appellerer til oss. Førjulsmartnan i Levanger er et godt eksempel på det. Når arrangørene oppsummerer årets martna og ser framover inntar de også fornuftige tanker i forhold til å utvikle dette videre. Folk bruker å trekke folk. Det kan derfor være en god idé å begynne med å samle flere arrangementer i byen til det samme tidsrommet. Avstanden er ikke større enn at hvis vi trives på torget, tar vi gjerne turen til et arrangement på Dampskipsbrygga eller et annet sted hvis tilbudet er der. Det er også verdt å forfølge ideen om permanente martnasboder på torget, for å prøve og utvikle torghandelen over et lengre tidsrom. Dette er et fantastisk uterom i hjertet av trehusbyen som trolig har et større potensial enn det som utnyttes i dag. Det høres veldig fornuftig ut når arrangøren ser for seg at både førjulsmartnan og utnyttelsen av torgområdet skal bygges opp sakte, men sikkert.

Jeg krysser også fingre for mer liv på Minsaas plass. Teaterhuset har gitt plassen en vitaminsprøyting. Det er en fin ramme for liv og utvikling. Men som sagt, det kommer ikke av seg selv.