Nå må kommunene gjenopprette tilliten

«E-postvekslingen mellom Bilhuset Visborg og kommunens innkjøpsavdeling bekrefter noe av dette.»

  Foto: IH

Debatt

Tilliten til innkjøpspraksisen i Verdal kommune er i ferd med å bli tynnslitt etter at det er rettet kritikk i flere saker det siste året. Med den siste saken, kjøp og leie av kommunale biler, har dette også smittet over på Levanger kommune. Kommunene har felles innkjøpsavdeling og kjøper på de samme avtalene.

I lokalavisa tirsdag og i dagens avis står bilforhandlere fram og bekjenner en klar misnøye over måten kommunen har håndtert bilkjøpene. De kjenner på at regelverket for offentlige innkjøp ikke er fulgt, og reagerer på at de i praksis ikke har fått vært med i konkurransen. Fra innkjøpsavdelingens side gis det forklaringer på hvorfor ting har skjedd som de har skjedd. Og de mener at det som har skjedd er innenfor lover og regelverk.

Rådmannen møter. Jeg skal ikke gjøre meg til dommer over akkurat det. Kontrollutvalget i Verdal har fått saken på sitt bord, etter å ha mottatt flere varsler om at ting ikke er på stell. Kontrollutvalget ønsker å komme til bunns i disse påstandene. I neste møte må rådmann Jostein Grimstad møte dem for å forklare hva som har skjedd, og få hans vurdering av om det er slik han ønsker at kommunen skal framstå i forhold til et næringsliv som konkurrere om kommunale leveranser.

Kommunen må gjerne dokumentere og forsvare sin praksis, og vise til at den er innenfor lover og regelverk. Ingenting er bedre enn det, hvis det er sånn. Men uansett så er den konkrete saken behandlet på en sånn måte at næringslivsaktørene føler seg holdt meg godt snakk og holdt unna. E-postvekslingen mellom Bilhuset Visborg og kommunens innkjøpsavdeling, som er gjengitt i lokalavisa, bekrefter noe av dette. Ting blir lovet. Men det blir utsatt. Så ser man med egne øyne eller får fortalt av andre at det ruller nye kommunale biler på Innherred. Og svaret på hvorfor og hvordan det har skjedd står ikke til troende etter noen av bilforhandlernes mening.

Rettferdig. Kommunene har strenge regelverk å forholde seg når de gjør sine anskaffelser. Det er forståelige grunner til det. De er attraktive som kunder. Leverandørene må oppleve at konkurransene om oppdrag er rettferdig og troverdig. Den tilliten eksisterer ikke i dag. Den må kommunen gjenopprette. På et eller annet vis!