Innlegg

«At dæm itj skjemmes»

– Jeg føler meg forfulgt som privatperson i denne saken.

Øystein Lynum har kjempet for å få bygge omsorgsbolig på egen tomt i lang tid.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Dette var overskriften i et innlegg i avisa for en tid siden. Det gjaldt de som stemte mot at jeg skulle få bygge meg omsorgsbolig på egen gård. Jeg vil si det samme.

Det gjelder jordbrukssjefen i Verdal pluss en saksbehandler pluss rådmannen i Verdal pluss plankomiteen med Ove Haugan i spissen.

Og jeg som trodde at de som er ansatt i Verdal kommune skulle sammen med politikerne arbeide for de beste løsninger for innbyggerne i bygda. De gjør jo det stikk motsatte!

At avgjørelsen er tatt på feil grunnlag betyr tydeligvis ingen ting.

Jeg hadde forventet at noen i det politiske miljøet hadde forlangt saken behandlet på nytt. Men til og med ordføreren har holdt kjeft!

Saken ble så oversendt Fylkesmannen der den ble liggende i 5 måneder før behandling. De forholdt seg til avslaget Verdal kommune hadde kommet med. Halvparten i det avslaget var fullstendig feil. jeg sendte brev til saksbehandler og påviste dette. Denne uke kom det et svar tilbake der de bortforklarte feilbegrunnelsen, og svaret var fortsatt nei.

Boligsaken går på helsa løs

Øystein Lynum vurderer klage til Sivilombudsmannen.


Denne saken tar snart livet av meg og det er kanskje det de venter på for da er saken ute av verden.

Saken fra fylket var også underskrevet av en verdaling, nemlig ass. fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen.

Jeg føler meg forfulgt som privatperson i denne saken. Skjønn er det er lov å bruke også her. Det er overhodet ikke brukt!

Hos meg er det snakk om noen hundre kvadratmeter. Ikke langt herfra er en hel gård lagt ut til boligbygging og det er godtatt.

Bygging av ny E6 medfører flere hundre dekar dyrkajord for å kunne øke fartsgrensa. Ny travbane tar cirka 100 dekar.

Er det noe rart en blir oppgitt.

Så vil jeg takke for den enorme respons jeg har fått fra hele bygda og andre bygder der de ber meg om å bare stå på.

Som nesten eneste gårdbruker i nedre Verdal uten kårhus som skulle bygges som omsorgsbolig er jeg i ferd med å gi opp.

Øystein Lynum