Betydningen av den gode læreren

– Heldigvis er det mange av dem, skriver Anja H. Helland.
Debatt

Vi får så mange gode leserinnlegg til avisa. Noen irriterte, sinte, fortvilte, frustrerte. Andre er undrende, glade, vittige. Noen sender innlegg titt og ofte, andre debuterer med stor spenning i spaltene. I dag har vi blant annet et personlig innlegg av den takknemlige sorten. Innlegget er en fin påminner om hvilken balansegang det må være å ha et yrke som så mange har en mening om, og som må forholde seg til så mange ulike mennesker på en profesjonell, men samtidig empatisk måte.

Må tåle mye diskusjon. Som den takknemlige mammaen i dagens innlegg er inne på, det er vel få yrkesgrupper som må tåle så mye diskusjon rundt sitt eget arbeide som lærerne. Elever, foreldre, samarbeidsinstanser, politikere. Kravene og arbeidssituasjonen er i stadig endring. Den ene reformen tar den andre. I dag er det mange som har vært lærere i mange, mange år som må sette seg på skolebenken for å få den rette formelle kompetansen.

Samtidig er det også få yrkesgrupper som kan ha så stor innvirkning på enkeltbarn og deres fremtid som lærerne.

De fleste av oss har vel hatt opplevelser av gode lærere og mindre gode lærere. Hva det har hatt å si for læringen, interesse for faget, mestringsfølelse og selvfølelse. Det finnes da også mye forskning på betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev.

Stor betydning for eleven. For i tillegg til å ha påvirkning på faglig utbytte for eleven viser det seg blant annet at det å ha et godt forhold til læreren beskytter elever mot tidlig frafall i skolen. I tillegg påvirker det elevenes fremtidige psykiske helse, ifølge en ny gjennomgang av forskning. Lærere har også har avgjørende betydning for å skape og legge til rette for gode relasjoner mellom elevene i klassen.

Med andre ord, elevene liker at lærerne legger til rette med tanke på fag, og de fleste setter også pris på at læreren viser at de bryr seg om dem som mennesker.

Det er litt av et ansvar som hviler på de lærerne som tar dette innover seg. Og heldigvis er det da, som mammaen i dagens innlegg forteller om, mange av dem.