Debatt

Kamp mot klokka

Hvis vi svikter vil isen i Arktis og Antarktis fortsatt smelte. Korallene vil dø. Havene vil stige.

Logobilde Asbjørn D.K. Eklo 

Debatt

Kampen mot klimaforandringene er en kamp mot klokka, sa FNs generalsekretær Antònio Guterres, ved den offisielle åpningen av FNs24. klimakonferanse i Polen.

Vi har problemer. Vi har store problemer med klimaforandringene sier han..

Klimaforandringene løper hurtigere en vi gjør, og vi blir nødt til å innhendte dem hurtigst mulig, innen det er for sent sier Guterres i sitt innledningsforedrag.

Guterres betegner klimaforandringene, og den globale oppvarming som absolutt det største problem verden står ovenfor i dag. For mange mennesker rundt om i verden er kampen mot klimaforandringen allerede nå et spørsmål om liv eller død, understreker Guterres i sitt innledningsforedrag.

Videre sier han at denne konferansen her i Katowice er det viktigste møte om klimaforandringene siden Parisavtalen ble underskrevet.

Hvis vi svikter vil isen i Arktis og Antarktis fortsatt smelte. Korallene vil dø. Havene vil stige. Flere mennesker vil dø av luftforurensing, og mangel på vann En katastrofe for oss som bor på denne kloden.

For mange mennesker rundt om på kloden er kampen allerede nå et spørsmål om liv eller død, sier Guterres.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel advarer nå om en temperaturstigning på 1,5 grader, kan inntreffe allerede om 12 år. En annen rapport fra ”Den Meteorologiske Verdensorganisasjon” (WMO) er at verden har kurs mot en temperaturstigning på tre til fem grader i dette århundrede.

Det er langt over det mål på to grader, som størstedelen av verdens land skrev under på under Parisavtalen.

Guterres minte oss om at de fleste land, som står bak de største utslipp av drivhusgasser, langt fra har oppfylt de løftene de skrev under på under Parisavtalen i 2015

Representanter fra nesten 200 land var representert i byen Katowice som skulle gi et varsel om den akutte trussel verden står ovenfor.

I løpet av møtet skal landene forsøke å bli enig, om hva som skal gjøres for at Parisavtalen skal bli til virkelighet.

Men det er ikke enkelt når slike store land som USA s president Donald Trump har trukket USA ut av klimaavtalen.

Verden har allerede sett flere nylige eksempler på hva temperaturstigningen har ført til, som de store skogbrannene i California, som har kostet 88 mennesker livet, og 18 000 bygninger som ble ødelagt av brann, orkaner og oversvømmelser.

Under klimamøtet i Katowice ble det bestemt at landene skal forplikte seg til å holde sine lovnader som ble bestemt under klimakonferansen i Paris 2015. At underskriftene kan bli en virkelighet.

Jeg håper virkelig det kan skje, men er skeptisk.