– Lærere, dere utgjør en forskjell

Her kommer en julehilsen fra øverste hold.
Debatt

De siste ukene før jul, er for mange av oss fylt med en helt egen forventning. I skolen foregår det undervisning knytta til julehøytiden. Studenter leser til eksamen. På jobb og hjemme står vi på for å bli ferdige til jul.

Rundt omkring på skoler i landet jobber lærere jevnt og trutt, og bygger stein på stein for å bidra til å utvikle mennesker. I underkant av 60.000 nye nordmenn fødes hvert år. Det å ha en nøkkelrolle for å utvikle hver enkelt person og samfunnet, krever mye kompetanse og mye klokskap. I dette ligger at læreren faktisk ser den enkelte eleven og ungdommen, og legger til rette for et godt læringsmiljø og læringsprosesser ut fra forutsetningene til hver enkelt. Dette handler i bunn og grunn om et menneskesyn basert på likeverd.

Som leder for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er jeg spesielt opptatt av å ønske lærere, elever og studenter ei ekstra god jul. 3500 studenter hos oss tar ei lærerutdanning enten i Levanger, Nesna eller Bodø. 350 ansatte sørger for at studentene blir godt rustet for yrket.

Vi tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning, lektorutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning og etter- og videreutdanninger. Hovedtyngden av studentene er i 20-årene, men vi har også erfarne lærere som ønsker faglig påfyll. Vi tilbyr alle de ti skolefagene som inngår i grunnskolelærerutdanningen, fra matematikk til musikk, og flere av disse kan studentene velge som masterfag.

Ingen lærerstudent møter opp første dag på en av våre lærerutdanninger, og er den perfekte lærer. Akkurat som lærerne bygger kunnskap, ferdigheter og holdninger fra elevene begynner i første klasse til de går ut videregående skole, så hjelper vi studentene til å utvikle seg til gode lærere.

Du får kunnskap. Du får pedagogiske verktøy. Du får veiledning. Du får praksis. Gjennom godt samarbeid med skoleeiere i Trøndelag og i Nordland, fra Stjørdal i sør til Andøy i nord, får studentene gradvis innføring i læreryrket gjennom mange og gode praksisperioder. Praksislærerne gjør en kjempejobb, og er en sentral del av lærerutdanningene.

Nord universitet sin visjon er «Globale utfordringer – regionale løsninger». Ifølge UNESCO kan vi i 2030 mangle 3,3 millioner lærere for at vi skal nå FNs mål om at alle verdens barn skal få grunnleggende skolegang. Her hjemme kan vi ifølge Statistisk sentralbyrå mangle opptil 4.700 grunnskolelærere i 2040. Disse jobbene kan ikke digitaliseres bort. Nord universitet er en viktig aktør for å utvikle fremtidens Trøndelag og Nordland.

UNESCO har erklært 5. oktober til Verdens lærerdag. De siste årene har flere organisasjoner og grupper promotert dagen i sosiale medier. Jeg tror dette har fått mange til å reflektere over lærerens betydning. Det har vært statuser som: «Tagg en lærer som har hatt stor betydning for deg», «Hvilken lærer glemmer du aldri?» og «Send gode tanker til lærerne som utgjorde en forskjell».

Svar-trådene har vært mange og lange. Og de har vært preget av varme. Én ting er å få et klapp på skulderen for at du gjør en god jobb der og da. Det er trivelig. En annen ting er å bli nevnt 20 år etter at du gjorde jobben – fordi du har vært viktig i noens liv, og utgjort en forskjell.

Mange har gode innspill til hvordan skolen bør være. Mange har ugjennomtenkte innspill til hvordan skolen bør være. Når lærere skal utvikle mennesker dag etter dag, gjennom hele året, år etter år – og bygge stein på stein – så baserer de seg ikke på innspill. De baserer seg på kunnskap og på forskning. Nord universitet driver forskning innenfor lærerutdanningene, og vi baserer undervisningen på denne forskningen.

Så hva har dette med jula å gjøre?

For at utvikling skal kunne skje for hver enkelt av oss, og for at vi skal ha det bra, så trenger vi pauser. Vi trenger pusterom, tid til refleksjon og tid til å være sammen med folk som betyr noe for oss. Det gjelder lærere, det gjelder elever og det gjelder studenter.

Jeg skal ikke engang begynne jobben med å tagge alle dere som bidrar, og i fremtiden kommer til å bidra, til at vi utvikler trygge, glade og kunnskapsrike barn og unge.

Men jeg ønsker å sende en ekstra varm julehilsen til alle lærere og fremtidige lærere: Riktig god jul. Dere utgjør en forskjell.

Egil Solli

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet