Innlegg

Kjære huseier: – Ta varslene fra eldre på alvor med en gang

– De klager sjelden, og aldri uten grunn, skriver Andreas Haugan.

Andreas Haugan. 

Debatt

Jeg leser i Innherred at Verdal kommune tar varslet om mus med fatning og at skadedyrproblemene ikke er verre ved Vuku bo-og helsetun enn andre steder.

Altså er det mus overalt! Virksomhetsleder for teknisk drift, Bård Kotheim, sier: «Det er ikke så mye som skal til. Holder du ei dør åpen er det nok til at mus kan komme inn.»

Sier han da at det er leietaker som er årsaken til at det er mus i leiligheten i Vuku? Å skyve ansvaret fra seg og vri ansvaret for museplagene over på eldre leietakere er i så fall både feil og ikke så lite frekt.

Jeg har påvist stedet hvor mus kommer inn i leiligheten! Etter mitt innlegg i Innherred ble det også gjort forsøk på å tette dette «musehullet» . Tettingen er ikke vellykket! Jeg trodde dette arbeidet ble gjort av huseier, men nå ser jeg at kommunen bruker Rentokil.

Rentokil har også fjernet hvite bokser med gift og satt ut feller i stedet. Kanskje var det ikke greit med gift i matskap likevel? Men hvordan er det med tilsyn av feller? Hvor ofte blir det foretatt tilsyn og eventuelle døde mus tatt bort? Det er vel ikke bra at døde mus ligger og råtner i matskap og andre steder?

Jeg har, på grunn av manglende tilsyn, måttet fjerne døde mus selv!

Verdal kommune tar varsler med fatning. Men kjære huseier, ta varslene som gjelder eldre leietakere på alvor med en gang. De klager sjelden, og aldri uten grunn. De er fornøyd med det meste. Det virker som om det er en snev av manglende empati blant ledelsen i en del enheter i Verdal kommune.

På tross av litt mye mus før jul vil jeg ønske alle en riktig GOD JUL og et riktig GODT NYTTÅR!

Andreas Haugan

Masete pårørende