Innlegg

Hva er det Innherred driver med?

Lokalavisa gir Senterpartiet fri tilgang og blir et mikrofonstativ, mener Aps gruppeleder i Verdal.

  Foto: IH

Hva om NRK Dagsrevyen hadde hentet inn en sentral Sp-rådgiver, Høyre-rådgiver eller for den saks skyld Ap-rådgiver til å gi såkalte «nøytrale» kommentarer til absolutt alle sine innslag?

Arild Pedersen
Debatt

Gjennom høsten har jeg med interesse fulgt avisa Innherred sin nye podkast; «Vækka som va.» Dette er en spennende nyvinning i lokalavisa for Verdal og Levanger, og har potensiale i seg til å bli et godt tilskudd til den offentlige debatten i de to kommunene som vår lokalavis dekker.

Ikke fått med deg podkastene fra Innherred? Her er den siste utgaven av Vækka som va.

Med kommentarer knyttet til alt fra lokal politikk, kultur-, nærings- og øvrig samfunnsliv kan en slik podkast være med på å øke interessen for den offentlige debatten, bidra til å sette viktige saker på dagsorden og tilgjengeliggjøre det lokale ordskiftet for innbyggerne i våre to kommuner på en god måte. Dette - isolert sett - er prisverdig av lokalavisa.

I podkasten har redaktør Roger Rein plassert seg selv som deltager. Som redaktør i lokalavisa er det ikke unaturlig at han deltar. Han er allerede en del av det offentlige ordskiftet, og markerer seg stadig i debatter knyttet til små og store saker innenfor en rekke områder. Til å styre ordet er journalist i avisa Innherred, Erlend Aune, med. Heller ikke hans tilstedeværelse, eller bidrag i podkasten for den saks skyld, er det noe å utsette på etter mitt skjønn.

Det som imidlertid er problematisk er at PR-rådgiver fra kommunikasjonsbransjen, og lokalpolitiker for Senterpartiet i Verdal gjennom en årrekke, Jostein Grande, deltar som fast medlem i podkasten.

Det er ingenting personlig i veien med Jostein Grande. Jostein er en engasjert fyr med engasjement på mange ulike områder. Det er et av hans fremste og mest prisverdige menneskelige kvaliteter. Problemet, slik jeg ser det, er hans tette koblinger til Senterpartiet generelt, og Verdal Senterparti spesielt. Som varamedlem til kommunestyret er han til stadighet med i kommunestyrets møter. Han var blant annet aktivt med under debatten og sluttbehandlingen av skolestruktursaken, samt i fjorårets budsjettbehandling, for å nevne bare to eksempler. Samtidig er han til stadighet inne som medlem av Verdal kommunes kontrollutvalg. I flere av de største debattene som går i Verdal kommunes offentlighet har derfor Jostein Grande både en personlig og en politisk agenda.

Alle podkastene fra Innherred finner du her

For meg er det derfor svært vanskelig å forstå at en redaktør med respekt for sin egen og lokalavisas integritet lar en mann, som har vært aktiv lokal- eller fylkespolitiker i ulike roller for Senterpartiet sammenhengende i snart 30 år, prege podkasten med ensidige, politiske analyser - tungt preget av miljøet han kommer fra - i nesten hver eneste episode denne høsten.

Arbeiderpartiets gruppeleder i Verdal forstår ikke at Jostein Grande kan delta som fast panel i Innherreds podkast «Vækka som va». Her er Grande (til venstre) sammen med Roger Rein, Erlend Aune og Elin Aune, som var gjest da podkasten tok opp situasjonen innenfor eldreomsorgen. Foto: Tor J. Friberg  Foto: Tor J. Friberg

gir redaktøren Verdal Senterparti fri tilgang på lokalavisa som mikrofonstativ uten at politiske motstandere eller andre får anledning verken til samtidig tilsvar eller å forsvare seg. Dette ser det ut som at redaktøren har tenkt å tillate hver eneste uke helt fram til kommunevalget neste høst. Når redaktøren samtidig ser ut til å være godt fornøyd med Jostein Grandes partiske, politiske analyser og ikke evner å utfordre Grande verken med motargumenter, eller ved å bringe inn alternative perspektiver, så blir podkasten ensidig og taper sin funksjon som kilde til kunnskap og innsikt for lytterne.

Vækka som va 13

«Den som skriver teater om dette må flytte fra Verdal»

Det er ett tema i Verdal som det ifølge Arnulf Haga ikke er mulig å flytte til scenen.

Som redaktør bør derfor Roger Rein stille seg selv følgende kontrollspørsmål: Hva om NRK Dagsrevyen hadde hentet inn en sentral Sp-rådgiver, Høyre-rådgiver eller for den saks skyld Ap-rådgiver til å gi såkalte «nøytrale» kommentarer til absolutt alle sine innslag? Reaksjonene hadde nok ikke latt vente på seg – og det med god grunn.

Hvordan i alle dager er det da mulig for redaktøren å forsvare denne praksisen? I en lokalavis som hevder at den er partipolitisk nøytral: Hvorfor har ikke redaktør Roger Rein større ambisjoner om å fremstå mer partipolitisk uavhengig – både på sine egne og avisas vegne? Synes redaktøren virkelig at podkasten, i sin nåværende form, tjener godt – i et journalistisk perspektiv - som kilde til informasjon og innsikt for lytterne?


Vækka som va 14

Sterkt gjensyn med Sør-Libanon

I ukas podkast møter vi FN-veteraner fra Levanger og Verdal som var tilbake på gamle trakter etter 40 år.

Jeg har tatt opp disse spørsmålene med redaktøren direkte ved flere anledninger. Jeg har fortsatt til gode å få tillitvekkende svar.

Slik podkasten «Vækka som va» nå er lagt opp fremstår konseptet som et usunt samrøre mellom lokalavisa Innherred og Verdal Senterparti. Det er ikke bra verken for lokalavisa eller Senterpartiet. Mest av alt gjør det podkasten svært lite troverdig for lytterne.

Derfor synes jeg det er god grunn til å spørre: Hva er det Innherred driver med?

Arild Pedersen

Gruppeleder

Verdal Ap