Nei, nok blir det aldri i kommunekassen

Redaktøren er enig med ordføreren som sier at «sånn må det nesten være».

  Foto: IH

Debatt

Det blir aldri nok, og sånn må det nesten være, sier ordfører Robert Svarva i nyttårsintervjuet med lokalavisa.

Nyttårsintervjuet

Uenighet må vi tåle, men vi går ikke rundt og skuler og er forbannet på hverandre av den grunn.

Robert Svarva forteller om forholdet til rådmann Ola Stene.

Han snakker da om kommuneøkonomien og de penger som er til rådighet for å innfri politikernes ønsker og innbyggernes forventninger. Det er vanskelig å si seg uenig med ordføreren i akkurat det. Behovene som skal dekkes innenfor offentlig sektor framstår som utømmelige.

Våre folkevalgtes oppgave handler om å husholde best mulig med det de har til rådighet. Det gjøres gjennom vedtak som prioriterer pengebruken. Kanskje like viktig er hvordan de ansatte, de som er direkte berørt og vi som er innbyggere oppfatter den økonomiske virkeligheten og måten politisk og administrativ ledelse forholder seg til denne.

Avblåst? Økonomisk sett kommer Levanger seg bedre ut av 2018 enn det så ut til for bare noen måneder siden. Overforbruket, særlig innenfor helse og omsorg, skapte en litt panikkartet situasjon på forsommeren. Rådmannen og hans folk fikk gjennomgå i form av kraftige utfall av lokalpolitikere i politiske organer. Nå går alt så meget bedre hvis vi skal tro ordføreren og på de orienteringer som ble holdt i kommunestyret mot slutten av året. Nå styres det mot balanse, ja kan hende blir regnskapet enda litt bedre enn det når det gjøres opp en gang utpå vinteren.

Hvorfor det ble slik, hvem som kan ta æren for det og kan vi nå avblåse den økonomiske krisen i Levanger? Du får nok forskjellige svar på det spørsmålet alt etter hvem du spør. En viktig grunn, ifølge Robert Svarva, er at alvoret har gått opp for dem som på ulike nivå styrer økonomien Ordføreren blåser ikke i fløyta, men bruker bildet som ble nevnt innledningsvis, om at det aldri blir nok.

Det er nok svært fornuftig å ikke blåse de økonomiske utfordringene av eller vekk. En ikke uvesentlig grunn til at det gikk bedre på slutten av 2018 handler om forhold de i rådhuset ikke er herre over, blant annet skatteinngangen. Ubalansen i kommuneøkonomien er der fortsatt. Det er ikke nok til de oppgaver som skal løses. Det er fortsatt en lang veg å gå før noen kan utstede en full friskmelding. I beste fall er den gradert den som kan skrives ut i dag. Og vegen til et ubehagelig tilbakefall er ganske kort.