Gjør klart for 2019, et nytt godt år!

Det er tid for en vareopptelling. For enhver av oss, skriver redaktøren.

  Foto: IH

Debatt

Hvordan er ståa ved nyttår? Hvilke forventninger har vi til det nye året? Hver en av oss. Fellesskapet i nabolag, kommune, i storsamfunnet og på kloden. Det burde være mye å glede seg over. Men også litt av hvert å bekymre seg for, om en ønsker å ha fokuset på det.

Ditt ståsted er nok avgjørende for hvordan du ser på det nye året som straks melder seg. Her på Innherred og vi som bor i Norge har som fellesskap lite å bekymre oss over, om vi sammenligner oss med andre, nær uansett hvor de kommer fra. Det vi imidlertid har felles, er ansvaret for vår klodes ve og vel. Selv om nasjonene ble enige om en klimaavtale i Katowice i Polen like oppunder jul, så er nok klimautfordringen det største vi står overfor i årene som kommer. Her er ikke framtidsutsiktene gode for våre etterkommer, om det ikke blir et synlig taktskifte i ganske nær framtid.

Spennende år. Nasjonalt er det kanskje knyttet størst spenning til utviklingen på det økonomiske området. Vi er heldige i Norge, og har klart oss svært bra med stor aktivitet, liten arbeidsledighet og en god økonomisk utvikling for de fleste av oss. Det kom noen signaler på slutten av året som kan tyde på at vi går inn i litt tråere farvann. En svakere utvikling, kombinert med en økning i renta, kan gi ubehageligheter for mange som har økt lånene sine i de gode tider.

Nye koster? Selv om våre lokale bekymringer er forholdsvis små i det store bildet, er det likevel det nære som opptar oss mest. Da vet vi at mange er opptatt av hvordan våre lokalsamfunn blir styrt. Neste år er det kanskje størst spenning knyttet til utfallet av kommunevalget. Min vurdering er at de som i dag styrer i Levanger virker å sitte trygt. I Verdal er det langt mer spennende, og jeg vil ikke utelukke et skifte og at det kommer nye koster der. Gjennom 2018 har det vært mye fokus på den økonomiske driften i kommunene. Våre folkevalgte vil innfri innbyggernes forventninger, og da rekker ikke ressursene til. Å få mer ut av hver krone har heller ikke vist seg enkelt. Dette har så langt vært mest synlig på helse og omsorgsområdet, men har også den siste tida vist seg på skoleområdet. Det er ikke noe vanskelig å spå at dette også vil oppta oss i året som kommer.