– Utrydd all ulv fra Norge

Klar tale fra levangsbyggen.

Logobilde Mats Persøy 

Debatt

Før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å felle Slettås-flokken innenfor ulvesonen, men verner Hobøl og Mangen. Det vil si at departementet sier ja til å felle 29 ulv, 3 av disse innenfor ulvesoner. Dette er i strid med hva Rovviltnemdene har sagt, og dette er ikke i samsvar med bestandsmålene gitt av rovdyrforliket i Stortinget. Dette er et vedtak det stinker Venstre av.

Hvert år taper norske bønder store verdier som en følge av angrep fra blant annet ulven, og siden 2006 har staten betalt ut over 680 millioner kroner i erstatning til bønder som har mistet sine dyr. Det er dog ikke ulven som står for størsteparten av skadene, det er gaupen. Likevel kan man redusere noe av skaden ved å fjerne ulven fra norsk natur.

Ulven har ingenting i norsk natur å gjøre. Den er ikke en naturlig del av norsk fauna. Ulven som fins i norsk natur i dag, har finsk-russisk opphav. Den er ikke norsk. Bestanden som fins i Norge i dag, vandret hit fra Sverige for rundt 20 år siden, og har formert seg deretter. På grunn av bestandens størrelse, er det stor sjanse for at innavl forekommer. Når innavl forekommer, er sjansen stor for at dyrene lever i store smerter, noe som ikke er sunt for noen.

Meningsmotstandere mener at ulven er utrydningstruet. Det er ikke riktig. Ja, den er utrydningstruet i Norge, men det blir feil å ta utgangspunkt i Norge når ulven i utgangspunktet ikke utfolder seg naturlig i norsk natur. Den norske bestanden er en del av en art som lever i Russland. Denne arten har flere tusen kvadratkilometer å boltre seg på, og har gode vilkår for å vokse og leve fritt. Den norske bestanden er syke pga. innavl, og internasjonale konvensjoner tillater ikke norske myndigheter å sette ut friske dyr for å gjøre noe med dette.

Det blir også argumentert med at både jerv og gaupe utgjør store skader på norske næringsinteresser, og dermed bør ulven sidestilles med disse. Forskjellen på disse er at mens ulven ikke er utrydningstruet, er både jerv og gaupe utrydningstruet. Bestanden av jerv og gaupe i norsk fauna er også genetisk unik, i motsetning til ulven.

Det er paradoksalt at de som tror de vet best om ulven, er høye menn i mørke dresser som styrer landet fra hovedstaden. Man bør høre mer på de som faktisk rammes av ulven, nemlig bøndene som opplever å måtte legge ned driften sin som følge av tapene rovdyrene påfører dem.

Ulven har ingenting i norsk natur å gjøre. Den er ikke norsk, den gjør store skader på norske næringsinteresser og den er heller ikke utrydningstruet. Så derfor bør regjeringen, i stedet for å legge seg over bestandsmålene gitt av rovdyrforliket på Stortinget, gå inn for å utrydde ulven fra norsk natur.

Mats H. Persøy

Formann Trøndelag FpU