Innlegg

Jeg slår et slag for respekt, fremfor snillhet

Jeg fikk en spontan reaksjon på Dina Von Heimburg sin spalte om «snillhet», skriver hun.

Line Skotheim-Olsen 

Debatt

Det ene svaret jeg har sett på trykk er skrevet av en lege, som blant annet illustrer med at om en nødsituasjon i et fly oppstår, så blir man bedt om å ta på seg sin egen oksygen maske før man hjelper andre. Dette er en meget god illustrasjon på at det noen ganger kan være direkte farlig å være for snill. Altså dumsnill.

Hele spalten om «Snillhet» ga meg føringer til Margrethe Munthe, noe som igjen får meg til å tenke at dette går den veien høna sparker. Om man bytter ut begrepet «snill» med respekt, så blir det bedre. Å være snill kan jo være vel og bra, i enkelte tilfeller og situasjoner, men tror en kommer like langt med vanlig folkeskikk, og da enda lengre om en altså bytter ut snillhet med respekt. Å lære sine barn respekt er en viktigere verdi enn å lære dem å være snill.

Raushet er gull

– Snill eller dumsnill? Personlig synes jeg Jens fremstår som en mann med et stort hjerte, skriver redaktøren.

Det er så altfor lett, for dem som ønsker det, å utnytte andres snillhet, misbruke den og/eller bruke den mot dem.

Heimburg snakker om Darwin sitt budskap «Survival of the fittest», hun mner det burde byttes ut med «Survival of the kindest» etter som det er det som kan bringe menneskeheten fremover og videre. Men Heimburg empati er ikke medfødt, det er en tillært evne/egenskap – som dessverre ikke alle lærer eller har.

Innlegg

Jo Dina von Heimburg, man kan bli for snill!

Snillheten må gis med kritisk omtanke.

Snillhet er det barnlige språk, snillhet kan være som glasuren på pepperkakene; overfladisk pynt.

Så jeg slår et slag for respekt, fremfor snillhet.