Debatt

Bli med!

Ved å engasjere deg som medlem i Levangers unge sanitet kan vi garantere at du lærer noe nytt og treffer mange flotte damer.

Annikken Kjær Haraldsen  

Debatt

Hva er dine nyttårsforsetter i år? Trene mer, spise mindre, bruke mindre penger eller ta en eksamen? Gjøre noe for andre, bli kjent med nye mennesker, lære noe nytt eller få en ny hobby? Hva med å bidra som frivillig i 2019?

Jeg har valgt å være frivillig i Levangers unge sanitetsforening. Vi er en del av Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S.), Norges største kvinneforening som har gjort en innsats for kvinners livsvilkår og helse siden oppstarten for over 120 år siden. Da vi startet Levangers unge sanitetsforening i 2011 tok vi utgangspunkt i N.K.S. sitt formål om å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Hva kan vi bidra med i Levanger? Hva ønsker vi å gjøre noe med i vårt lokalsamfunn? Etter en idedugnad med våre medlemmer kom vi fram til at inkludering var noe vi ønsket å arbeide videre med.

Vi er i gang med planlegging av våre aktiviteter i 2019. Viktige tema vil bli satt på agendaen på våre åpne møter og andre arrangement, kanskje stiller vi med tablå på fakkelnatta? Markering av kvinnedagen 8.mars vil sikkert være aktuelt også dette året. Vi håper det ikke blir nødvendig med en ny markering av «Ikke rør abortloven», men har fanene klare om det trengs!

I samarbeid med Frivilligsentralen, Røde kors og andre organisasjoner arrangerer vi hver uke Kafe Verden på Dampskipsbrygga i Levanger. En møteplass der man kan få kjøpe rimelig og god middag, ofte med underholdning og aktiviteter for de som kommer innom. En inkluderende arena åpent for alle i Levanger, der man er velkommen som gjest og som frivillig. Kafe Verden gir oss som deltar et større nettverk, det er en arena der du som frivillig gjør en innsats og betyr noe for andre.

Flere ideer for 2019 kommer sikkert, med flere medlemmer og flere frivillige kan vi få til enda mer i vårt lokalsamfunn.

Som lokalforening i N.K.S. bidrar vi også til nasjonale satsingsområder innen for kvinnehelse. Visste du at sanitetsforeningene de siste 15 årene har finansiert forskning på kvinners helse og livsvilkår med over 100 millioner? I tillegg til forskning har N.K.S. hatt fokus på kroppspress, skjønnhetstyranniet, psykisk helse og det å bekjempe vold mot kvinner. Dette er temaer vi også har hatt fokus på lokalt i Levanger.

Ved å melde deg inn i saniteten støtter du vårt viktige arbeid, både lokalt og nasjonalt. Ved å engasjere deg som medlem i Levangers unge sanitet kan vi garantere at du lærer noe nytt og treffer mange flotte damer. Har du ideer til hva vi kan gjøre for vårt lokalsamfunn? Ønsker du å bli bedre kjent med oss?

Velkommen i vår heiagjeng!

Leder Levangers unge

sanitetsforening