Debatt

El-bilen - trua på at privatbilismen kan redde jorda.

Skal vi juble for målsettinga om å forby salg av bensin - og dieselbiler i Norge fra 2025?

Stein Aamdal  

Debatt

Hvordan går det an at miljøbevegelsen jubler for el-bilen? Det er grunn til å være imponert over bilindustriens propagandakampanje.

5,6 milliarder skattekroner er til nå brukt til å subsidiere 200.000 el-biler til Norge. Det tilsvarer skolegang for 22 millioner barn i den 3.verden i ett år, eller driftsutgiftene for mer enn 5.600 sykehjemsplasser i Norge i ett år.

Er virkelig el-bil et miljøvidunder? Mens transport i dag er avhengig av olje, kan den om noen tiår være avhengig av sjeldne metaller, med fantastiske elektriske, optiske og magnetiske egenskaper, men som det bare finnes ørsmå mengder av i gruvene. Utvinninga og raffineringa er ekstremt forurensende. Er det greit så lenge forurensninga er ute av syne for våre øyne og vestens kameraer?

I hver el-bil går det med ca.3,5 kg av sjeldne jordarter i elektromagnetene i motoren, 10-20 kg kobolt og 50 kg litium i batteriene. En av årets fredsprismotakere, Denis Mukwege, satte et ubehagelig lys på plyndringa av naturressurser i Kongo: Barnearbeid i koboltgruvene for å skaffe billige batterier til el-bilen. El-bilen er i vår del av verden «frikjent» fordi den ikke slipper ut CO₂.

Regnskapet er gjort opp uten å ta med de negative miljøpåvirkningene i produksjonen av bilen og uten å ta med problemene med resirkulering av batteriene.

Skal vi juble for målsettinga om å forby salg av bensin - og dieselbiler i Norge fra 2025?

Har Stortinget virkelig tenkt over konsekvensene av utskifting av bilparken? Hvor mye strøm trengs for å lade opp 2,7 mill privatbiler i Norge, dersom de kjører gjennomsnittlig 20.000 km årlig?

Det vil trenges 15 nye Alta-kraftverk for å lade opp disse bilene. Travelt for oss miljøvernere!

Kanskje vi skal sette opp vindmøller i stedet for å bygge ut vannkraft tilsvarende 15 Alta-kraftverk?

Fosen Vind skal i drift levere ca.3,7 TWh, det vil si 1/3 av el-bilenes behov for ladestrøm. Fosen Vind skal ha 277 vindmøller, 2,7 mill el-biler trenger ca. 1000 vindmøller.

Elektrifisering av transportsektoren blir ikke bærekraftig for miljøet på jorda, dersom vi ikke finner andre løsninger på transport av oss mennesker enn i hver vår bil.