Drømmen om et hotell på havna lever

I alle fall i rådhuset, skriver redaktør Roger Rein.

  Foto: IH

Debatt

Hotelldrømmen på havna i Levanger lever i beste velgående. I alle fall i rådhuset, hvor ordfører Robert Svarva og næringssjef Håkon Okkenhaug brukte en av dagene i mellomjula til å fortelle om viktigheten av å realisere et stort konferansehotell på tomta som har vært avsatt til dette formålet i lang, lang tid.

Ifølge de to er det flere interessenter på banen som ønsker å bygge og drive et hotell i Levanger. Kommunen selv ønsker nå å ta en mer aktiv rolle for å lose hotellsaken i mål. Ordføreren antyder blant annet at det kan være aktuelt at kommunen gjør tomta byggeklar og stiller den til disposisjon for en utbygger. En annen kommunal «gulrot» kan være å gi hotellutbyggeren tilgang til areal for å bygge ut og tjene penger på leilighetsutbygging på havna. Robert Svarva har også fundert på om kommunen kan forplikte seg til en leieavtale for lokaler i et nytt hotell bygg.

Ville ikke leke spekulant. Dette er langt mer offensive tanker fra ordføreren enn det vi har sett tidligere. For hotellplanene på havna er gamle og har versert i flere runder og gjennom mange år. Blant annet for seks år siden, da ordføreren fikk spørsmål i kommunestyret om det var aktuelt å brukte verdien av tomta som kommunal aksjekapital i hotellselskapet. Spørsmålet fra Høyres Andreas Jensen Hjelmstad ble kontant avvist av ordføreren. Robert Svarva begrunnet det blant annet med at kommunen ikke skulle «leke hotellspekulant». Det var en ordbruk som mange merket seg i 2013. «Å leke hotellspekulant» falt ikke akkurat i god jord hos dem som gjennom flere år allerede hadde lagt mye penger i planer og utredninger for et nytt hotell.

Jeg synes det er positivt at ordføreren har kommet på andre tanker, at han nå ønsker seg et sterkere kommunalt engasjement for å få bygd et etterlengtet hotell i Levanger. Det er nok nødvendig også for å lokke fram interessen for å bygge et hotell på havna. Det å reise kapital for å bygge er en ting. Den største bøygen er å finne den rette til å drive et nytt stort konferansehotell. Om noen har så stor tro at de tør satse sine penger på det gjenstår å se.

For Levangers del er det lov å håpe. Det er fortsatt en lang veg å gå. Men, den som intet våger intet vinner. Derfor er det et godt tegn at hotelldrømmen fortsatt lever.