Buchholdt vil til bunns, og har rett

– Jeg synes ikke argumentasjonen til Svarva og flertallet holder, skriver redaktøren.

  Foto: IH

Debatt

Venstres Karl M. Buchholdt gir seg ikke. Han vil ha svaret på grunnen til at omleggingen innenfor pleie- og omsorgssektoren ikke har gitt de resultater som ble antydet i forkant.

Omstillingen i helse- og omsorgssektoren må gjennomgås

– Det har vært lite støtte å få fra Arbeiderpartiet til en slik evaluering, skriver han.

Nok en gang tar Buchholdt til ordet for å få satt ned et uavhengig utvalg for å få en skikkelig gjennomgang av det som har skjedd. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor han vil ha en gjennomgang. I løpet av 2018 fikk de folkevalgte i Levanger oppleve en skikkelig kalddusj med store overskridelser innenfor pleie og omsorg. Dette var ikke dette resultatet de ventet seg da kommunestyret vedtok å legge ned sykeheimsplasser og erstatte dem med omsorgsleiligheter.

Buchholdt tok opp dette spørsmålet i formannskapet i Levanger i fjor høst. Men forslaget hans om en evaluering av endringene innenfor helse og omsorg ble avvist av flertallspartiene. I et innlegg stiller han betimelige spørsmål om hva som er grunnen til at Aps gruppeleder og ordfører er så negativ til å gjennomføre en slik evaluering?

Ville vente. Ordfører Robert Svarva (Ap) sa i fjor høst at han var enig i behovet for en gjennomgang som Karl M. Buchholdt tok til ordet for. Men tidspunktet var feil. Ordføreren ville vente til alt av endringer var gjennomført, og se resultatet av det, før han ønsket å sette i gang en evaluering.

Jeg synes ikke argumentasjonen til Svarva og flertallet holder. Ordføreren selv antydet for ett år siden at de i Levanger hadde gått for fort fram med å legge ned sykeheimsplassene, og var innstilt på å åpne opp igjen sykeheimsplasser i Skogn. Ett år etter disse uttalelsene til lokalavisa har folk i Levanger ikke sett noen til noen gjenåpning i Skogn. Det de har sett er at forholdene innenfor kommunens pleie og omsorg har forverret seg. Jeg registrerer mye uro ikke minst fra pårørende, men også fra ansatte innenfor pleie og omsorg. Når det gjelder økonomi er svaret motsatt av det som var bebudet. På årets budsjettet, altså 2019, bebudes det kutt i plasser og tilbud for å unngå en ny budsjettsmell.

Levanger har ansatt en ny kommunalsjef for helse og omsorg. Kristin Bratseth har ikke noe ansvar for det som har skjedd. Jeg ville trodd det hadde vært fordelaktig for henne om de svar som Karl M. Buchholdt etterlyser hadde ligget på kommunalsjefens bord når hun startet på arbeidet med å rydde opp i uføret som er skapt.