Havna i Levanger er beskrevet som en indrefilet

Spørsmålet er om versjon 2.0 er god nok?
Debatt

Da reguleringsplanen for havna ble vedtatt av kommunestyret i Levanger, da er vi tilbake til 2011, var det stor optimisme med tanke på framtidig utnyttelse av dette sjønære området. Det manglet ikke på superlativer. Havna ble omtalt som en indrefilet, som Innherreds versjon av Nedre Elvehavn.

Mye vann har rent gjennom sundet siden 2011. Men lite har skjedd på havna. Mesteparten av området ligger der som før.


Mener havna blir for dyr og vanskelig

Sebo Boliger AS vil ikke satse på havna. Andre er interesserte og mener alle utfordringer kan løses.

 

Moan vant. Leilighetene som skulle bygges på havna er isteden bygd på Moan. Det skyldes flere ting. Den viktigste var nok at kommunens folkevalgte lot seg overtale til å åpne opp for boligbygging på området som fram til da var forbeholdet næringsvirksomhet. Det skal heller ikke underslås at utbyggeren på Moan, Berg Eiendom, har lyktes svært godt med sin satsing. Også Berg brukte Solsiden-området i Trondheim som et forbilde da han for noen år siden begynte å fabulere rundt utviklingen på Moan. I dag er de langt nærmere det målet enn «indrefileten» på andre siden av byen.

Delte meninger. Det er nok mange grunner til at utbyggerne på Moan har vært langt dyktigere enn kommunen til å foredle tomtegrunn til verdier i eiendom. Den vedtatte reguleringen for havna kan i alle fall ikke beskrives som noen suksess. Nå kommer den reviderte versjonen. 2019-utgaven er nå på høring. Den vesentlige endringen er at det er lempet på kravet om at det må bygges næringsarealer i forbindelse med boligbyggingen. Ytre Havn skal forbeholdes for boliger, mens det blir mer rom for næring innover.


Reaksjonene er Havna versjon 2.0 er delte. Noen er svært begeistret over det de ser og hører. Andre er mer avmålt, for å si det litt mildt. Erling Bratland har «brent fingrene» på havna før, sammen med Maja Eiendom og Geir Tore Persøy. Nå er eiendomsutvikleren inne i den største aktørene på Innherred, Sebo Boliger AS som «støvsuger» området mellom Trondheim og Mo i Rana for å finne interessante utbyggingsprosjekter. Havna i Levanger er ikke blant disse.

Selv om ingen lenger bruker ordet «indrefilet» om området ved Levanger havn, er beliggenheten den samme før. Det burde vært mulig å få utnyttet dette bedre. Spørsmålet er om versjon 2.0 er god nok?

(Lederkommentar i Innherred 10. januar 2019)


Drømmen om et hotell på havna lever

I alle fall i rådhuset, skriver redaktør Roger Rein.