Levanger er en kommune ute av styring på boligbygging

– De offensive utbyggerne skyr ingen midler.

Arne Wahlstrøm.  

Debatt

Stiklestad Eiendom AS ser seg behag i parkeringsplassen mellom tidligere Felleskjøpet og fergeleiet i Sjøgata i Levanger sentrum. Tydeligvis er planen å bygge en boligblokk på denne tomta – et fire etasjes monsterbygg. Tomta er et av de siste og flotteste åpne steder mot fjorden fra Sjøgata.

I Levanger kan tydeligvis hva som helst skje for tiden. På meg virker det som en kommune fullstendig ute av styring på de fleste områder. De offensive utbyggerne i eiendomsselskapet skyr intet middel.

De vil bygge hvor som helst - spesielt på sentrale og flotte, åpne plasser i sentrumsnære deler av Levanger.

Men – hvor er bygningsrådet i denne saken? Aksepteres alt av utbygging ? Skulle vært interessant å høre fra denne etaten i denne mulige utbygging.

Saken får meg til å spørre: Er det Levanger kommune eller utbyggerne som skal bestemme hvordan bykjernen skal utvikles bygningsmessig i fremtiden?

I denne utbyggingsplanen er det en massiv motstand fra naboer og øvrig befolkning i sentrum. Det er innlevert underskriftslister både til kommune og utbygger.

Skal det ikke tas hensyn til folkeopinionen?

Så vidt meg bekjent strider også mulig utbygging av denne parkeringsplassen mot vedtatt reguleringsplan.

Det er meningsløst at all utsyn fra Sjøgata mot fjorden blir gjenbygget. Det har vært nok av tragisk bygging mot fjorden de siste 30-40 år. I tidligere tider kunne man skue over til Nesset og strandkanten der, mot Ytterøy, delvis Inderøy og fjellene i Verran. Folk tenger selvsagt boliger, men jeg formoder at de aller fleste i Levanger ser håpløsheten med å stenge igjen den siste flik av utsikten fra Sjøgata i Levanger og ut mot den vakre fjordarm. Husk også den vakre sangen som starter slik: «Jeg vet en by ved fjorden, et vakkert lite sted» o.s.v.

La ikke grådige utbyggere fullstendig ødelegge fjordutsikten, Jeg håper og formoder at Levanger bygningsråd setter foten ned for videre utbygging!

Arne Wahlstrøm