Dagens leder

Rykk tilbake til HiNT

Kanskje er det det beste svaret på Nords utfordring i Nord-Trøndelag.
Debatt

Situasjonen innenfor Nord Universitet beskrives nå som en krise. Skjebnen til den fusjonerte utdanningsenheten er de siste ukene havnet på den øverste hyllen på den nasjonale politiske dagsorden. Alvoret ble understreket fredag ettermiddag da statsråd Iselin Nybø inviterte seg inn i styret i Nord. «Det er første gang jeg møter styret ved et universitet. Så er det også første gang vi har en så alvorlig og spesiell situasjon», uttalte hun til Khrono.no før besøket.

Det er spesielt to ting omgivelsene er opptatt av det rundt det Nord Universitet står midt oppe i. Særlig lokalt er man opptatt av hvordan Nord lander den pågående strukturdebatten. Hvem av universitetets ni campus, fra Stjørdal til Vesterålen, vil overleve og hvem kan bli lagt ned? Det viktigste på kort sikt er knyttet til om hvorvidt Nord er i stand til å oppfylle de kvalitetskravene som stilles for at de skal kunne være et universitet. Det er ventet at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) vil fatte en avgjørelse i løpet av året. Det er en reell frykt for at Nokut vil vende tommelen ned.

Rykk tilbake! Skulle det verste skje kommer hele Nord-konstruksjonen i spill. De som ser den tegningen har allerede forberedt seg. Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø vil gjerne legge Nord universitet under deres vinger, og mener det er den beste løsningen for Bodø og resten av Nordland. For det er verdt å merke seg at Husebekk ikke vil ha med den tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) med på lasset, om Tromsø skal framstå som Bodøs reddende engel. Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, deler denne oppfatningen. Han mener UiT bør ta ansvar for Nordland, mens NTNU bør ta ansvaret for Nord-Trøndelag.

Dette framstår ikke som et usannsynlig scenario. For dem ved Nord universitet som står med begge beina midt oppe i elendigheten er det nok ikke godt å lese. Husker vi fem år tilbake da fusjonsdiskusjonene startet opp, var det mange som ristet på hodet over HiNTs retningsvalg. Det er en viss fare for at ettertida kan gi kritikerne rett i det.

En annen ting er selve overgangen fra høgskole til universitet. Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, reiser fredag spørsmålet om «høyskolenes higen etter å bli universitet alle som en, og de kravene som følger med». Burde de ikke heller si fra seg dette og konsentrere seg om det de historisk sett har vært gode på, profesjonsutdanning?

Kanskje det beste svaret på utfordringen vil være: Rykk tilbake til HiNT?

(Lederkommentar i Innherred 12. januar)