Dårlig kommuneøkonomi har ført til færre skolebesøk på biblioteket i Levanger

I Verdal hadde de derimot oppgang i besøket i fjor, konstaterer redaktøren.

  Foto: IH

Debatt

Mens flere besøker biblioteket i Verdal, har det vært en merkbar nedgang i bibliotekbesøket i Levanger. Det kan vi lese ut av statistikken for 2018. Det er ikke lett å se hvorfor besøket har gått tilbake med ti prosent i Levanger, mens det har gått opp med rundt to prosent i nabokommunen. Biblioteksjef Vidar Lund har spesielt to forklaringer på nedgangen: På grunn av en dårligere kommuneøkonomi har færre skoleklasser oppsøkt biblioteket. Den andre årsaken er ifølge Lund redusert åpningstid i deler av året.

Jeg har tidligere gitt ros til våre biblioteker for dere evne til å tilpasse seg og tar rollen i en ny tid. Det som historisk sett har vært en plass for å låne bøker, har blitt en møteplass som omfatter langt mer enn det. Det viser også den nasjonale trenden ved at utlånet av bøker og andre medier på landets folkebiblioteker har gått litt tilbake de siste årene, mens antallet besøkende har gått opp. En grunn til dette er nok sammenfallende med det vi ser både i Levanger og Verdal der bibliotekene på en helt annen måte enn tidligere har åpnet seg mot sine lokalsamfunn med ulike arrangementer, alt fra tema- og diskusjonsmøter til å tilby brukerne ulike aktivitetsdager.

Mitt inntrykk, etter å ha tatt del i noen av bibliotekets arrangementer de siste årene, er at dette har vært svært populært. Derfor framstår det litt overraskende at det totale besøket i Levanger gikk såpass mye tilbake i 2018. Vi snakker om rundt ti tusen færre besøkende i forhold til året før.

Må rustes opp. For å opprettholde bibliotekenes attraktivitet er det også viktig å kunne tilby fasiliteter som svarer til brukernes behov og forventninger. Her har nok Levanger mer å gå på enn i Verdal. Vidar Lund satte sin lit til at de folkevalgte var positive til forslaget om et nytt bibliotek og kino. Det ble det tommel ned for i fjor høst. Nå ser biblioteket på mulighetene for å ruste opp dagens lokaler på torget. La oss håpe at lokalpolitikerne følger opp ønsket. Jeg er fullt klar over at noen av dem ser for seg en omkamp om kino- og bibliotekbygget. Av den grunn kan de være villige til å skyve på en nødvendig fornyelse av biblioteket. Det er en strategi jeg vil advare mot. Omkamper tar tid i Levanger. Da er det fare for at det går mang en sommer og vinter før vi får et standsmessig bibliotek.