– Hvor saklig er det av Ap å legge skylden på alle andre for kinonedleggelsen?

– Bysykler, hva var det slags prioritering, undrer han også.
Debatt

I et lengre avisinnlegg tar Kai Lennert Johansen (KLJ) for seg hvor «triste greier» det er at det nå er slutt på kinodriften i Levanger. Han har til og med funnet frem til de skyldige for denne fadesen: Det er det alle de andre i kommunestyret som har bestemt.

Men hvor saklig er nå egentlig denne fremstillingen? Kan det være at KLJ har snudd saken fullstendig på hodet, og at det virkelige problemet her er de holdningene han selv står for?

Vil da minne om at det er Arbeiderpartiet, KLJs eget parti, som er det helt dominerende partiet i posisjonen i Levanger, og i praksis betyr det at det ikke er mulig å oppnå flertall for noe som helst uten at Ap er en del av dette flertallet. Med hensyn til kino-saken, er det grunn til å ta en titt på forhistorien: For en tid tilbake fikk Levanger kommune tilbud fra Berg Eiendom om at de kunne forestå bygging og drift av en tidsmessig kino på Moan, mot et årlig kommunalt tilskudd på Kr 500.000,-. Men denne løsningen, som ville ha gitt kommunen store besparelser kontra fortsatt drift i Festiviteten, sa man altså NEI til! Forklaringen på dette heller uforståelige avslaget ligger nok i den ideologien som KLJ lovpriser, og hvor man ikke tåler private løsninger. Dette er et klassisk eksempel på at i visse politiske kretser er ideologien i seg selv viktigere enn de løsningene en faktisk kan oppnå.

Med de økonomiske utfordringene en åpenbart har i Levanger, skulle en tro at posisjonen ville være litt kritisk til hvordan en bruker penger som går til formål utover de lovpålagte oppgavene, og hva har en da funnet å prioritere i et slikt bilde: Bysykler! (Av alle ting.)

Og hva skal nå det være godt for?? Helt utmerket at folk sykler til både skole- og jobb, men hva er galt med å benytte den sykkelen man allerede har? Har søkt å finne ut hva dette påfunnet har kostet pr dato, men velger her å benytte det beløpet som var avsatt i budsjettet til «Prosjekt Bysykkelordning»: Kr 3,5 mill. (Vedtaksgrunnlaget)

For å sette dette litt i perspektiv, vil jeg da påpeke at beløpet tilsvarer 7 års drift av den kinoen vi kunne fått på Moan.

Ut i fra dette må en nødvendigvis trekke sine konklusjoner ut i fra som faktisk er gjort, og ikke ut i fra hva noen sier: Den politiske posisjonen, Kai Lennert Johansen inkludert, kan da umulig være spesielt opptatt av at folk skal ha et kino-tilbud i Levanger?!

«Triste greier.» (Sitat Kai Lennert Johansen.)

Sigvard K. Gilstad