Lekse frem til kommunestyret: Reflekter over begrepet «måtehold»

Advarer mot tornerosesøvn.
Debatt

Tornerose sov i hundre år. Hvorfor? Fordi 100 er et stort, rundt tall. Og som lengde på tid er hundreåret i ytterkanten av menneskelig fatteevne.

Er det derfor de fleste politikerne i komite Plan og samfunn fortsatt tror at reguleringsplan Tromsdalen får et tidsperspektiv på – ja, nettopp – 100 år? Naturvernforbundet var med som tilhører under komiteen sitt møte 15.1. Gjennomgangstonen i debatten var at dette er en stor og viktig sak fordi planen får en varighet på 100 år.

Her er det tydeligvis flere som har sovet! Gjentatte ganger har Naturvernforbundet m.fl. påpekt at det er mindre sannsynlig at tidsperspektivet blir så kort som 100 år!

Hundreårsperspektivet bygger nemlig på en spesiell forutsetning: Gjennomsnittelig årsuttak for hele hundreårsperioden må bli 10 millioner tonn kalkstein.

Hvorfor? Fordi 10 millioner er et stort, rundt tall? Tja… det må nesten bli sånn når 1 milliard tonn kalkstein skal fordeles på 100 årsuttak.

En milliard er ihvertfall et stort, rundt tall! Som tonnasje for kalkstein ligger det langt over ytterkanten av menneskelig fatteevne.

Vi som bur i Verdal kan imidlertid forholde oss til 1,5 millioner tonn, fordi det er kalksteinmengden som vi de siste årene har vendt oss til blir kjørt ned fra Tromsdalen.

En gang til: For at levetida til bruddet skal bli så kort som 100 år så må gjennomsnittelig årsuttak for hele hundreårsperioden bli 6,7 ganger 1,5 millioner tonn.

Er ikke det mulig, da? Joda, det er mulig. På samme måte som at det er mulig at markedet ikke slår til og gjennomsnittelig årsuttak for hele hundreårsperioden i stedet blir 0,5 millioner tonn. Ingen kan spå framtida – kanskje til og med underjordisk drift kommer på moten!

Det er bedre å forholde seg til størrelser innenfor menneskelig fatteevne. Hvis Verdalskalk ikke skulle få utvide fra nåværende 557 daa så vil det bli kroken på døra om 30 – 50 år. Utvidelsen er på 1694 daa til dagbrudd og 1038 daa til underjordisk drift. Hvordan er det mulig å antyde at regulering av dette arealet handler om å «tette tidsrommet» på 50 – 70 år som mangler for å nå levetida på 100 år?

Nei, dette handler om noe ganske annet. «Forutsigbarhet» var et annet stikkord fra komitemøtet 15.1. «Forutsigbarhet» i denne sammenhengen betyr at mineralindustrien «never ever» (for å si det med Trump) skal bli nødt til å forholde seg til arealforvaltning i regi av lokale myndigheter.

Det er jo besværlig med slike demokratiske prosesser hvor innbyggere og lokalpolitikere skal få et ord med i laget vedrørende hvor og hvordan mineralvirksomhet drives. Foreliggende reguleringsplan er den ultimate løsningen for å slippe unna regulerings-besværligheter i all framtid.

Det er veldig forståelig at Verdalskalk ønsker seg dette. Men hvorfor i all verden anbefaler komite Plan og samfunn at framtidens lokalpolitikere ikke skal få muligheten til å styre areal- og ressursforvaltninga i Tromsdalen?

Lekse fram til behandlinga i kommunestyret 28. januar: Reflekter over begrepet «måtehold»!

Gunnar Gustad

på vegne av Naturvernforbundet i Verdal