Dagens leder

Erna Solbergs trønderfrie sone

Kanskje er mangel på trøndere det minste problemet denne regjeringa har.
Debatt

Når jeg registrerer reaksjonene på regjeringsutvidelsen falt det meg i hu noen kjente ord av dikteren Herman Wildenvey: Og dette vil ergre de store, men enkelte små vil det more.

Jeg kan ikke huske en ny regjering som har vakt så liten begeistring, og samtidig avstedkommet så mange sure oppstøt. De lokale KrFerne som Innherred snakket med før helga var veldig avmålt. Noen av dem ville ikke engang fortelle hva de personlig mente om det som hadde skjedd. Det var ikke uten grunn at Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv på lørdag harselerte med at Erna Solberg ikke får en firepartiregjering. Hun får en treogethalvtpartiregjering.

Mange er opptatt av at regjeringen er kjemisk fri for trøndere. Her er Adresseavisens førsteside onsdag. Blant 92 statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere er det bare tre fra Trøndelag, alle fra sørfylket. Faksimile: Adressa 23. januar 2019  Foto: Roger Rein

Trønderminister. Det som har vakt sterkest reaksjoner i det siste er fraværet av trøndere i regjeringen. Særlig høyrefolkene i Trøndelag er i harnisk over dette. De har lovt å si noen velvalgte ord til sin statsminister når de får henne på skuddhold. Dette er alvorlig nok, men heller ikke mer alvorlig enn at det kan spøkes med. Det beste bidraget jeg har sett så langt er fra Svein Harald Øygard, tidligere statssekretær for Ap: Svaret må være å opprett et eget trønderdepartementet. Hva med levekårene for dem med bart? Og digitaliseringens rolle i produksjon av skinnvester?


Sier takk for nå: – Jeg har hatt det skikkelig gøy med Linda

– Det mest handlekraftige mennesket jeg har møtt!

Nå er ikke fraværet av trøndere i Oslo bare til å le av. At bred representasjon er viktig, og at det har betydning for en region å ha direktelinjer inn i regjeringskontorene er hevet over tvil. Historien har vist oss at det utgjør en forskjell. Dette er mest forsmedelig for regjeringspartiene lokalt som synliggjør sin manglende innflytelse. Hvordan det betraktes utenfra er en annen skål. Med unntak av det sentrale østlandet og vestlandet, er nok folk rundt i landet mer opptatt av sin egen manglende uttelling i den nye regjeringen. Og de har fått noe å more seg over.

Hva statsministeren selv tenker om dette er heller ikke godt å si. Trolig er det langt større utfordringer Erna Solberg har fått med et kollegium som spriker i så mange retninger. Jeg bet meg i alle fall merke i følgende kommentar i en diskusjon om Ernas trønderfrie regjering: Selv tenker jeg kanskje at nettopp mangelen på trøndere er det minste problemet denne regjeringa har.

Akkurat her er jeg enig med Oddveig Storstad, og synes hun hadde et godt poeng!

(Lederkommentar i Innherred 24. januar 2019)