Takk for at Sp og Ap jobber mot høyresidens «de sterkestes rett til å stå først i køen»

– Nå står kampen om distriktsskolene, skriver duoen.

Gaute Børstad Skjervø, Logobilde 

Debatt

I Innherred søndag 13. januar skrev fylkestingsrepresentant for Senterpartiet, Gunnar Alstad et glitrende innlegg til forsvar for det fantastiske nærskoleprinsippet.

Fritt skolevalg er frihet for de få

– Frihet for de elevene med de beste karakterene som kan velge fra øverste hylle, mener han.

Siden den søndagen har landet fått et nytt regjeringssamarbeid, og nærskoleprinsippet står nå i alvorlig fare for å ende på historiens skraphaug som nok et eksempel på høyresidas ideologiske feiltrinn.

Slik vi ser det, er nærskoleprinsippet er helt avgjørende for å sikre at trønderske ungdommer skal kunne gå på en skole nært der de bor. Dette hindrer både at ungdom må flytte for å bo på hybel som 16-åringer, noe som for mange kan være utfordrende tidlig i livet, men like viktig sikrer dette en forutsigbarhet for trønderske bedrifter og kommuner. Nærskoleprinsippet er en garanti for at det vil bo ungdom i distriktet.

De 33 offentlige videregående skolene i Trøndelag har en avgjørende funksjon som garantist for at det vil finnes lokal ungdom igjen i bygdene, og det betyr at sykehjemmene, skolene, barnehagene, elektrikerfirmaene og tømrerbedriftene som holder til utenfor de største byene vet at de kan rekruttere ungdom etter endt videregående opplæring. Mener vi noe med vårt mantra om by og land - hand i hand, må vi verne om distriktsskolene. Og som Gunnar Alstad helt korrekt skriver: «For mange distriktsskoler skal det ikke flytte så mange elever før det blir utfordrende å opprettholde en bred tilbudsstruktur, ja kanskje utfordrende å opprettholde hele skolen.».

Å gå bort fra nærskoleprinsippet vil i praksis bety å åpne for et karakterbasert opptak, altså at de med best karakterer fra ungdomsskolen får velge videregåendeskole først, og at de med dårligst karakterer dermed må stille seg bakerst i køen og håpe på at plassene ved deres nærskole ikke blir oppfylt. Det å være uenig i at dette er et problem er i og for seg er en ærlig sak.

Imidlertid vet vi at høyresidas retoriske krumspring ved å kalle karakterbasert opptak for fritt skolevalg er en villedning. Fritt skolevalg er ikke frihet – tvert i mot – det er et skoleeksempel på høyrepolitikk som fremmer de sterkes rett til å stå først i køen.

I forsvaret for nærskoleprinsippet og dermed distriktsskolene, er vi ikke i tvil om at Senterpartiet og Arbeiderpartiet har samme mål. Det viser også Gunnar Alstads innlegg. Venstresida i norsk politikk står samlet om vernet av nærskolene, men som på så mange andre områder er distriktspolitikken truet av landets sterke høyrekrefter.

Høyre, Venstre og Frp har alltid vært ærlige på at de ikke ønsker å bevare nærskoleprinsippet, og nå har de etter uker med politisk hestehandel fått Krf med på laget. Det betyr at karakterbasert opptak etter nok en utredning, snart kan være en realitet over hele landet. Det har ikke distriktene råd til, og derfor er vi glad for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil garantere ungdommen og distriktene å stå på lag mot urettferdig høyrepolitikk.

Håkon Einarsve

Nestleder AUF i Trøndelag

Gaute B. Skjervø

Fylkestingsrepresentant Arbeiderpartiet