Hvordan står det til med fastlegeordningen i Levanger kommune?

Skogn pensjonistlag ønsker svar.

Barn med mor som blir sjekket av fastlege. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix  Foto: Kallestad, Gorm, NTB scanpix

Debatt

Fastlegeordningen står i en krise. Krisen handler om at mange kommuner får ikke rekruttert nye fastleger og mange erfarne fastleger slutter fordi arbeidsbelastningen er for stor.

Konsekvensen er at pasienter kan miste fastlegen sin og ikke får mulighet til å velge en ny. Dette er særlig alvorlig for pasienter med kroniske sykdommer, eldre og småbarnsfamilier som bruker fastlegen mest og er avhengig av tett oppfølging over tid.

Eldre pasienter har ofte flere sykdommer samtidig og trenger en lege som kjenner dem og som de tillitsfullt kan dele sin sykdomshistorikk med.

Fastlegen er også et trygt og stabilt kontaktpunkt i en stadig mer uoversiktlig helsetjeneste og den viktigste inngangsporten til helsetjenesten.

For Skogn Pensjonistlag og våre medlemmer er det viktig at fastlegeordningen bevares.

Vi spør derfor:

Hvordan er situasjonen i fastlegeordningen i Levanger?

Er det vanskelig å rekruttere fastleger og har Levanger kommune problemer med at erfarne fastleger slutter og finner noe annet å gjøre?

Hva gjør Levanger kommune for å sikre innbyggerne en trygg og stabil fastlegeordning?

Hva er Levanger kommunes syn på fastlegeordningen i årene som kommer?

Skogn pensjonistlag

Styret