Dagens leder

Det er greit å få et svar på dette

Massen som raste ut er så mye som 20.000 turer med en stor lastebil.
Debatt

Vi må forestille oss når vi skal forstå omfanget av det undersjøiske raset som gikk ved Verdal havn tidligere i måneden. For vi klarer ikke å se det for oss fysisk. Men at det var et stort ras er det ingen tvil om når vi hører at det var 350 langt og 300 meter bredt. Hvis mine regneferdigheter står til troende er dette over 100 mål. Det tilsvarer arealet av 15 fotballbaner. En stor lastebil tar vel om lag 15 kubikkmeter på lasset. Trondheim havn har estimert at 300.000 kubikkmeter med masse gled ut under dette raset. Det tilsvarer med andre ord 20.000 turer med en stor lastebil.


 

Tas på alvor. Vi kan jo bare tenke oss hvor mye oppstyr det hadde vært om dette hadde vært et ras på land. Det gjorde det heldigvis ikke. Fordi det skjedde utenfor vår synsvidde, på 30 – 40 meter dyp, klarer vi ikke å ta det helt innover oss. Betyr det også at vi ikke trenger å bry oss om det undersjøiske storraset i vår nærhet? Nei, det høres rett og slett ufornuftig ut. Nå hører vi da også at Trondheim havn har stanset arbeidet med denne nye kalkkaia, og inntil videre har man sperret av deler av kaiområdet for ferdsel. Nå skal ekspertisen inn og finne svar på hva som har skjedd, hvorfor og hva konsekvensene av dette kan bli. Geoteknikernes umiddelbare vurdering er at det ikke er fare for ytterligere ras på havna.


 

Vaktbikkje. I dagens avis kan vi lese at naturvernforbundets lokallag i Verdal stiller spørsmål ved forsvarligheten til anleggsarbeidet på havna. De ber Fylkesmannen undersøke om de har rett i det. Naturvernforbundet sier seg også bekymret for naturreservatet på Rinnleiret etter denne hendelsen. – Vi håper Fylkesmannen går inn i saken med stort alvor for å finne ut hvordan raset kunne skje, sier naturvernforbundets Gunnar Gustad i en kommentar.

Jeg synes det både er prisverdig og tillitvekkende at naturvernforbundet står på også i en sak som denne. Jeg må også si at jeg blir imponert over dem når de forteller at de i høringsrunden, da de uttalte seg om tillatelsen til mudring for den nye kalkkaia, advarte mot at det kunne skje et slikt ras. Det er nok ikke veldig mange blant oss som brydde seg veldig om den trusselen.

Selv om noen mener de iblant gneldrer vel mye, tror jeg vi skal være glade for at vi har slike vaktbikkjer blant oss.

(Leder i Innherred 26. januar 2019)