Innlegg

Mer om de triste greiene

Hvem som snur saken på hodet kan det nok være ulike meninger om
Debatt

Sigvald Gilstad forsøker i et innlegg å påvise at jeg snur saken om nedlagt kino på hodet. Men nei, det gjør jeg selvsagt ikke. Samtidig stiller han spørsmålstegn ved sakligheten i innlegget mitt. Det må han gjerne gjøre, men utgangspunktet mitt var beslutningen majoriteten i kommunestyret kom fram til, og det er realiteter.


– Hvor saklig er det av Ap å legge skylden på alle andre for kinonedleggelsen?

– Bysykler, hva var det slags prioritering, undrer han også.

 

Men for ikke å bli for lang:

Ja, majoriteten av kommunestyret ville ikke satse på kinodrift og bygging av bibliotek i Levanger sentrum. Og ja, mange i mitt parti støttet dessverre dette forslaget.

I tillegg ja, kommunens økonomi er også jeg opptatt av. Det har imidlertid vist seg at den er blitt atskillig bedre nå ved årsskiftet enn det de som hevder å være «økonomisk ansvarlige» trakk fram som hovedargument, skjønt det kunne ingen forutse med sikkerhet. Men tiltak var igangsatt, og de har funket. Kritiske argumenter manglet ikke blant motstanderne. Entusiasme og framtidsperspektiver var det lite av. Det synes det derimot å være mer av blant politikerne i Steinkjer, etter referater å dømme, og tidligere i både Stjørdal og Verdal, for den del.


Innlegg

– Trist

Dette forslaget ble ingenting av.

 

Vi som vil ha kino og nytt biblioteksbygg tenker på Levanger sentrums framtid, på det å skape et livfullt og sosialt sentrum med tanke på både kultur- og ulike former for næringsvirksomhet. Slik jeg vurderer det er det å utvikle nettopp byens sentrumsområde grunnleggende viktig for byens framtid, for bolyst, utvikling og det å være en by med egenrespekt i et bredere perspektiv enn bare å være en fredet trehusby. Nå er hotellplaner og utbygging på havna et sentralt tema, og ikke minst i den sammenheng vil et Levanger sentrum i gangavstand med ulike fasiliteter som butikker, restauranter, kulturtilbud, og ja, en moderne kino og framtidsrettet bibliotek, være viktig. Moan er selvsagt også et sentralt byområde på så mange måter, særlig med tanke på privat næringsutvikling. Så ja, Gilstad, jeg «tåler» så absolutt private løsninger. Men Moan var og er ikke det optimale stedet for en kino, og det kan ikke bare være økonomiske perspektiver som legges til grunn for en plassering av en slik viktig kulturinstitusjon. Dessuten var de utarbeidede planene med felles bibliotek og kino og med rom for andre interesser heller ikke på trappene den gangen den saken sto på kartet.

Og til slutt, hvem som snur saken på hodet kan det nok være ulike meninger om, Gilstad. Det kommer an på politisk ståsted og ikke minst hvilke verdier en legger til grunn for en samfunnsutvikling. Men uansett, - det er flott at vi har fått bysyklene, så kan folk forhåpentligvis med tida sykle fra Moan og havna til sentrumskjernen for å finne et spisested, gå i butikker, på biblioteket eller på kino.

Kai Lennert Johansen

Ap