Leserinnlegg:

Elev ved Vuku oppvekstsenter: - Det var ikke dette vi drømte om da vi startet på ungdomsskolen

14-åringen lurer på om flere har opplevd det han har gjort på ungdomsskolen.

Fredrik Sivertsen mener man heller må styrke de faglige tilbakemeldingene.  Foto: Johannes Strand

Debatt

I dagens skolehverdag går mange elever og tenker at de er for dårlige, bare på grunn av karakterene. Etter en innlevering kan mange gå og vente, og ikke minst forvente ditt og datt av innleveringen og seg selv. Så får de igjen svaret og blar rett til siste side, nederst på arket: den endelige karakteren. Dette ene tallet påvirker både motivasjonen og selvfølelsen til elever rundt om i hele landet, ifølge Forskning.no. Sånn kan vi ikke ha det!

«Flere partier vil at elevene skal få karakterer i barneskolen. Men slik vurdering bedrer ikke elevenes motivasjon til å lære - snarere tvert om.»1 Nå vet ikke jeg med deg, men jeg blir i hvert fall ikke særlig motivert av et tall som liksom skal vise hvor god du er innenfor et visst tema. Jeg har også snakket litt med mange av lærerne jeg har, og de gir også tydelige uttrykk for å ha mistet mye av troen på karakterene, og gir for det meste tilbakemeldinger på hva som er bra, og hva som må jobbes mer med.

Etter jul har vi igjen fått terminvurderingen for siste halvår i 2018. Da har jeg gått halve ungdomsskolen, og i år som hvert år, er det mange elever som blir skuffet av karakterene de får. Det var ikke dette vi drømte om da vi startet på ungdomsskolen. Jeg husker enda syvende klasse. En av de siste dagene før sommerferie. Alle var dritt lei av barneskolen og gledet seg til endelig å komme på ungdomskolen. Tenk, der kunne vi sparke fotball i gymsalen i friminuttene, og få karakterer på alt vi gjorde. Tenk så digg da, få høre akkurat hvor du ligger faglig til enhver tid. Men nei da, det ble noe helt annet enn hva vi drømte om. Som elev på ungdomskolen har det gått opp for meg at karakterene ikke er det som trengs for å se hvordan jeg ligger an i forhold til målene mine i faget. Flere som har opplevd det sånn?

Tormod Korpås, Utdanningsforbundet, har uttalt at karakterene kan stå i veien for læring - spesielt for yngre elever. På Nordberg Ungdomsskole er både elever og rektor positive til demping av karakterer. Der er ikke målet å fjerne karakterene, men å dempe de, og få mer fokus på gode tilbakemeldinger. Dette er jeg veldig enig i, når jeg ser hvordan klassen min har reagert på halvårsvurderingen. Mange har sittet utenfor klasserommet med læreren og spurt det samme spørsmålet. Hvorfor fikk jeg ikke en høyere karakter...?

Når jeg leser nyheter ser jeg stadig overskrifter med ordet «karakter». Straks klikker jeg meg inn, og jeg har etter hvert fått inntrykk om at de fleste er enige om at karakterene må dempes innen skolehverdagen. Også på Ringshaug skole har de dempet karakterene, eller delvis kuttet dem helt ut. Det gjorde elevene bedre faglig, og i tillegg bidro det til økt selvfølelse. Som en niendeklassing ved Ringshaug skole sa: «Jeg slipper å være redd hvis jeg gjør det dårlig på en prøve. Nå vet jeg at det kan rettes opp igjen.» Kontaktlæreren sa også følgende: «Vi opplevde ofte at elevene var veldig opptatt av å se tallet de fikk, og ikke den faglige tilbakemeldingen. Et tall sier veldig lite».

Jeg sier ikke at vi skal kvitte oss helt med karakterene, men jeg ville dempet fokuset på tallene betraktelig. Hva er oddsen for at alle karakterene kunne forsvunnet? Nei, vi må heller fokusere på å dempe karakterene og styrke faglige tilbakemeldinger. Styrke gode tilbakemeldinger, hvor elevene får vite hva som er bra og hva de kan ta med seg videre, hva som kan forbedres og hvordan de kan få hjelp til dette. Kutt intetsigende tall, vi vil ha tilbakemeldinger som hjelper oss videre, og styrker motivasjon og selvfølelse.

Fredrik Sivertsen (14).