Innlegg

Tillitsvalgt begynner å bli utålmodig

– Reguleringsplanen i Tromsdalen er en satsning på arbeidsplasser på Innherred, påpeker han.

Kalkklubben håper at kommunen velger å satse på en fremtidsrettet videreutvikling av kalkvirksomheten i Vedal. 

Debatt

Verdalskalk har en lang historie og har hatt trygge arbeidsplasser over tid. De ansatte i Verdalskalk er opptatt av at dette også skal være situasjonen fremover. Det har snart gått to år siden reguleringsplanen ble sendt inn til behandling, og over ti år siden arbeidet med utvidelse av bruddet startet. Som hovedtillitsvalgt i Verdalskalk begynner jeg å bli utålmodig for å få på plass en reguleringsplan.

Antall ansatte har over de siste årene økt jevnt i selskapet. Det er nå over 100 årsverk på Innherred som har jobber basert på forekomsten i Tromsdalen. I tillegg vet vi at det prioriteres lokale innkjøp i selskapet, og at kalken gir ringvirkninger for mange andre arbeidsplasser i Verdal. Produksjonsutstyr skal vedlikeholdes, dekk skal skiftes og investeringer skal gjennomføres. Trygghet for Verdalskalk, gir trygghet for mange andre arbeidsplasser også.

Styret i Verdalskalk har vist vilje til å satse på fremtiden, sist gjennom utbygging av Verdal Havn. Kalklubben håper at kommunen også velger å satse på en fremtidsrettet videreutvikling av kalkvirksomheten i Vedal. Det vil være en viktig satsning på både eksisterende og nye arbeidsplasser.

Ivar Stamnes

Hovedtillitsvalgt i Verdalskalk