– Utsikten har mye å si for folks mentale helse

Derfor går spesialisten i klinisk psykologi mot utbygging.

Utbyggingen i Sjøgata diskutes flittig i Levanger. I forige uke var politikerne i plan- og utviklingskomiteen på befaring for å se nærmere på Stiklestad Eiendoms planer for eiendommen ved sundet. Foto: Tor J. Friberg  Foto: IH

Debatt

Det trengs kanskje ikke omfattende studier og kunnskap for å forstå at det er bedre se utover fjell, sjø og natur, enn det er å se rett inn i veggen til nabohuset. Har det betydning for helsa vår?

Forskning.no viser til en del forskning som tar for seg dette. Kort fortalt viser forskning at utsikt og omgivelser påvirker oss.

De som bodde i omgivelser som ble vurdert som ekstra fine, opplevde egen helse som bedre enn de som bodde blant mindre pene omgivelser. Dette også etter å ha tatt flere faktorer med i beregningen, bl.a. sosioøkonomiske faktorer.

Levanger SV går offisielt i mot utbygging i Sjøgata

Det bør ikke være fritt frem selv om det er rett utenfor verneområdet, mener de.

Fjell og sjø havnet øverst på lista av hva som ble betraktet som fine, vakre omgivelser. Opplevelsen til de som bor i disse områdene er av stor betydning. Opplevelsen av egen helse og livskvalitet påvirkes positivt av å se på naturbilder, se ut på et naturlandskap og ved å gå gjennom en park. Hjerterytmen endres og følelsen av velvære stiger.

En studie gjort av forskere ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet(NMBU), viste at vindusutsikt til naturlandskap ga bedre rehabilitering. Her ble 278 hjerte- og lungepasienter som tilbrakte fire uker på et rehabiliteringssenter på Røros, delt inn i tre kategorier etter hvilken utsikt de hadde fra vinduet sitt. Enten hadde de helt uforstyrret utsikt til landskapet rundt senteret, eller så var utsikten delvis blokkert eller helt blokkert.

Det var pasientene med finest utsikt som hadde størst positiv endring i selvopplevd helse. Menn med den dårligste utsikten meldte om dårligere mental helse etter fire uker.

Det finnes mye forskningsbasert kunnskap som viser at omgivelsene påvirker helsa vår. Kjente effekter er raskere bedring etter stress og mental utmattelse, raskere rekonvalesens på sykehus og mindre aggresjon i fengsler(Marit Sundli Tveit ved NMBU).

Forskere mener at havutsikt kan gi deg betydelige helsefordeler (Health & Place). Folk som har utsikt over havet opplever færre psykiske plager enn andre. De undersøkte 450 voksne i Wellington New Zealand for å finne hvordan utsikten fra boligen deres påvirket den psykiske helsen. Resultatene viste at de som kunne se havet (blått område) opplevde betydelig mindre psykisk stress enn andre.

I følge Verdens helseorganisasjon er psykiske lidelser den ledende årsaken til uførhet i verden. Det er rett og slett god samfunnsøkonomi å satse på et funksjonelt vakkert utemiljø.

Noen av kostnadene ved dårlig helse er relativt godt dokumentert, f.eks. gjennom økt sykefravær, men de samfunnsøkonomiske sidene av helse er mye mer enn dette, som tapt livskvalitet, sier forsker Eirik Romstad ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning(IØR).

Økonomiske vurderinger spiller en stadig viktigere rolle innen helse og utbygging. Se bare på diskusjoner om aldersomsorgen i Levanger og Verdal kommune og utbygginger Levanger sentrum.

I hvor stor grad blir disse kunnskapen nevnt her, tatt hensyn til?

Har politikerne i Levanger kommune noe ansvar for faktorer som styrer folks mentale helse? På hvilken måte kan disse kunnskapene benyttes ved eventuell utbygging i Sjøgata?

Etter min mening bør ikke denne utbyggingen finne sted, ev reduseres betraktelig. En bør ta hensyn til nåværende beboeres opplevelse av betydningen av sitt nærmiljø. Kanskje bygg bør fjernes og det bør legges til rette for mer park og åpen utsikt mot sundet?

Kilder:

Raanaas, R.K.(et.al.) Health benefits of a view of nature through the window: a quasi-experimental study of patients in a residential rehabilitation center. National Center for Biotechnology Information (2011)

Health and Place; vol 39, May 2016. Residential exposure to visible blue space (but not green space) associated with lower psychological distress in a capital city

DanielNutsfordaAmber L.PearsonbcSimonKinghamaFemkeReitsmaa

Seresinhe, C.I. (et al.) Quantifying the Impact of Scenic Environments on Health. Scientific Reports (2015)

ABC Nyheter / AFP RelaxnewsSverre Frugård 2. mai 2016 20:14 – Oppdatert 2. mai 2016 20:14 Del (9,8K)TweetEpostKommenter

Harald Holthe

Spesialist i klinisk psykologi