Opposisjonen skal vise tenner og si ifra

– Enkelte politikere kan ikke uimotsagt få lov til å ta æren for det som går bra, og legge skylden på rådmannen når det går dårlig, skriver redaktøren.

  Foto: IH

Debatt

Fire interpellasjoner er meldt inn til kommunestyremøtet i Levanger på onsdag. Fellesnevneren for alle fire spørsmålene er helse og omsorg, og en undring knyttet til om kommunen gjør nok for dem som er brukere av ulike kommunale tjenester på det feltet.

Det er opposisjonspolitikere i kommunestyret som stiller spørsmål. To av interpellasjonene kommer fra SVs Gunnar Morten Løvås, og handler om nedlegger av tilbudet Marknadsvegen bofellesskap og omsorgsplasser på Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS). Janne K. Jørstad (Frp) har den mest partipolitisk ladede interpellasjonen, når hun spør om Levanger kan være med i et forsøk om statlig betaling av omsorgstjenesten. Karl M. Buchholdt (V) tar nok en gang opp spørsmålet om å nedsette et uavhengig utvalg som gjennomgår om de store omstillingene innen pleie og omsorg.

Mange føler uro. At det er dette som lokalpolitikerne ønsker seg ordførerens svar på i kommunestyret understreker noe av uro som har preget dette saksfeltet i Levanger de siste åra. Det forteller oss også at ikke alle slår seg til ro med at det som er iverksatt virker etter hensikten, og at de som folkevalgte kjenner på følelsen av at det blir gjennomført endringer som de ikke vil stille seg bak. Da er det på sin plass og reise debatten i kommunestyret.

Vise fram forskjeller. At det i høst er et nytt kommunevalg bidrar selvsagt til et markeringsbehov. Særlig opposisjonen ønsker å nagle dem som sitter med ansvaret, og synliggjøre utad at dette er en politikk som de står bak. Slik er og skal det politiske spillet være, og det er med og synliggjør overfor oss som velgere de skillelinjer som måtte finnes i lokalpolitikken. Det i seg selv er en bra ting. Kommunestyret må ikke i alle sammenhenger framstå som en kollektiv som tar et felles ansvar for det som blir gjort.

Misforstå meg rett når jeg beskriver det på denne måten, og omtaler alvorlige spørsmål som et politisk spill. Også jeg tror at hele kommunestyret vil det beste på dette området. Men noen har valgt å ta mer ansvar enn andre. Da skal de utfordres på resultatene som er oppnådd. De må ikke uimotsagt få lov til å ta æren for det som går bra, og legge skylden på rådmannen når det går dårlig.