Vitenskapelig undring initiert av mangelen på doktorgrader ved Nord universitet

Debatt

Det er vel kjent at vindretningen omkring et lavtrykk på den nordlige halvkule er moturs mens den omkring et høytrykk er medurs. En kan også observere at når en trekker ut proppen fra servanten på badet, så vil vatnet rotere moturs. Gamle furutrær er alle vridd i samme retning.

Jeg og mange andre har en virvel i håret på toppen av hodet. Den blir kalt en kvervil.

Det jeg lurer på er om denne kvervilen har samme rotasjonsretning for alle oss på den nordlige halvkula, og om den representerer et lavtrykk eller et høytrykk?

PS. Ved observasjon kan det konstateres at ikke alle er berørt av dette problemet.