En skole for alle (de flinke jentene)

Nå er det guttene som skal løftes, konstaterer redaktøren.

  Foto: IH

Debatt

Vi har faktisk kommet dit nå at et ekspertutvalg ledet av folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg har sett på tiltak som skal løfte guttene gjennom skolen. Kjønnsforskjellene er blitt så åpenbare at noe må gjøres for å bøte på forholdene. Statistikk etter statistikk viser at gutter ikke klarer seg så godt på skolen som det «svake kjønn», som var en ganske vanlig betegnelse på jenter for ikke så veldig mange år siden.

– En samfunnsutfordring som krever tiltak, sa Stoltenberg da hun i går på vegne av ekspertutvalget la fram 64 ulike tiltak for kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

En skole for hvem? Det er ikke lett, ei heller for ekspertutvalget, å fortelle eksakt hvor skoen trykker. Hvorfor scorer jentene bedre enn guttene? Noe handler om at jentene er tidligere utviklet i forhold til språk og selvdisiplin når de som seksåringer starter på skolen. For å bøte med det foreslår et mindretall av ekspertene muligheten for å gi flere barn utsatt skolestart. For noen er det for tidlig å begynne på skolen som seksåringer, i alle fall den skolen vi har fått i dag. Sanner kaller forslaget klokt, men sier samtidig at det ikke er barna som skal være klare for skolen, men skolen som må være klar til å motta alle elever hver høst.

Dette er lett å si, men åpenbart vanskelig å gjennomføre i praksis. Det var ikke dagens skole de skulle begynne da vi innførte skolestart for seksåringene i 1997. På de tjue åra er de helt åpenbart seksåringene som måtte tilpasse seg skolen, og ikke det motsatte, selv om politikerne sa det den gang. En større valgfrihet med hensyn til når elevene kan begynne kan derfor være en veg å gå. Men det er en fare for at også en slik mulighet gir økte forskjeller, noe erfaringer fra andre land kan tyde på.

Når jeg leser noen av tiltakene som foreslås for å gjøre det lettere for guttene på skolen ser det ut som at det er mye fornuft her. Noe av det som er kastet på båten tidligere kommer tilbake igjen, blant annet mer valgfag. Forhåpentligvis vil det komme endringer som en følge av disse forslagene. Jeg må gi kunnskapsministeren rett når han understreker at det ikke er et problem at jenter gjør det bra, men skolen må bli bedre til å løfte guttene. Det er i alle fall ingen løsning å ønske seg tilbake til den skolen som var den gangen guttene var best.