«Må være økonomisk motivert fra Verdalskalks side»

Redaktøren mener avtalen er problematisk, og er sikker på at den hadde blitt oppfattet annerledes om ikke fylkestinget var motpart.

  Foto: IH

Debatt

Verdalskalk vil bidra med 12 millioner kroner til en gang og sykkelveg langs fylkesveg 72. Det er jo prisverdig. Det er imidlertid en hake ved avtalen som er inngått mellom fylkestinget og bedriften. Forutsetningen for at Verdalskalk bidrar med penger er at de får medhold i en klage de har sendt på Vegdirektoratets avslag til at de fortsatt får kjøre kalkbiler med minst 70 tonns totallast på vegen. Fylkestinget lover å støtte dem i denne klagebehandlingen. De er fullstendig klar over at de ikke får pengene om klagen blir avslått. Det står svart på hvitt i saksdokumentene.


Ordføreren reagerer på millionavtalen om gang- og sykkelveg

Han synes ikke noe om Verdalskalks betingelser for å betale. Fylkesvaraordføreren har ingen betenkeligheter.

 

Det er en prinsipiell side her som fylkestinget ikke var opptatt av da de i fjor vår godkjente den framforhandlede avtalen. Avtalen må forstås dit hen at fylkestinget stiller som bedriftens lobbyister opp mot sentrale myndigheter. De blir betalt med milliontilskudd til en gang- og sykkelveg hvis de lykkes med å overtale de rette vedkommende i samferdselsdepartementet. Ordfører Bjørn Iversen er opptatt av dette forholdet når han kommenterer avtalen. Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem har ingen prinsipielle betenkeligheter. Han forfølger bare de politiske argumentene i sine kommentarer.

Enn om? Det skal ikke brukes mye fantasi for å forstå at en slik avtale hadde blitt oppfattet annerledes om den hadde en annen motpart enn fylkestinget. Profesjonelle lobbyister gjør slike jobber hver eneste dag. Her er det nok ikke uvanlig med det man kaller suksesshonorar. Om det var ansatte eller enkeltpolitikere som var motpart, setter lovverket klare begrensninger. Da ha vi andre ord for slik virksomhet. Jeg tror ikke alle kjøper forklaringen om at det er greit så lenge fylkestinget opptrer som et kollektiv.

Ikke vet jeg hva som er sagt i møter som representanter for fylkestinget har hatt med departementet om Verdalskalk. Jeg forutsetter at de har fortalt at et positivt svar vil utløse en betaling på 12 millioner kroner fra bedriften til fylkeskommunen. Noen har grunn til å føle seg lurt hvis det ikke har vært en slik åpenhet i lobbyarbeidet.

Behovet for en gang- og sykkelveg langs fylkesvegen er det ingen tvil om. Behovet blir ikke mindre om kalkbilene frakter 50 eller 70 tonn. At Verdalskalk knytter betingelser til sitt bidrag må vel være økonomisk motivert. Dem om det. Fylkestinget bør ta sitt ansvar, uansett!