Når skal V, H og Frp ta sin del av ansvaret?

Arbeiderpartiet har bestandig vært et styrende parti.
Debatt

I det ligger det å ta ansvar både gode og ikke fullt så gode dager. Vi har hatt ordføreren i Levanger i mange år. Det har vært gode år, og mye det som er gjort har kommet via brede kompromisser i kommunestyret. Det er ansatte som er den viktigste grunnen til at kommunen går bra, og at kommunen leverer grønne tall. Når det nå er mer krevende så tar vi også ansvar for de beslutningene vi har vært med på.

Samtidig så er vi prisgitt en rekke nasjonale rammebetingelser. Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett ville ha gitt Levanger omtrent 10 millioner mer per år.

Dog, det mest alvorlige er fraværet av ansvar fra de som ellers er så kritiske til oss. Et av de dyreste vedtakene som vi ikke kan ansvar for er politireformen. En reform med konsekvens at Levanger mistet lensmannskontoret. En direkte konsekvens av dette er at kriminelle miljø har flyttet til Levanger, og påført våre kommunebudsjetter mange millioner i ekstra utgifter. Politiet er ordensmakt, men først og fremst er politiet en sentral del av førstelinjetjenesten for de som sliter med rus og alvorlig psykisk sykdom. Førstelinjetjenesta er svekket, varig svekket.

Levanger Arbeiderparti skal fortsette å ta ansvar. Men når skal Venstre, Høyre og FrP ta sin del av ansvaret, vår økning av rus og psykiatri kommer som en konsekvens av deres ønskede politikk. Hørte jeg noen av dem ta ansvar?

Vegard Austmo

Levanger Ap