Vi er bare uenige om veien til målet

Begge ønsker en moderne kino i Levanger.
Debatt

I den pågående debatten mellom Kai Lennert Johansen (KLJ) og undertegnede, kan det være greit i minne om at vi er helt enig om at det ville vært ønskelig med en moderne kino i Levanger, og da gjerne i kombinasjon med både bibliotek og kulturhus. Uenigheten går på hvor en kan finne veien til målet, og fremfor alt hvilke begrensninger som følger av kommunens svake økonomi.

KLJ synes å mene at økonomien i Levanger plutselig har blitt i skjønneste orden, og det skulle selvfølgelig vært svært så ønskelig, men realitetene sier dessverre noe helt annet. Veien fra en skakkjørt- til en romslig økonomi er oftest både lang og smertefull, og det gjelder for en kommune så vel som for en privatøkonomi.

Levanger har stelt seg slik at handlingsrommet er begrenset, men en privat kino-løsning på Moan var likevel godt innenfor «rammene». Og da er vi ved sakens kjerne: Ville ikke en moderne kino på Moan vært langt bedre enn ingen kino? Mener å huske at ordfører Svarva var i favør av en slik løsning, og det var nok i erkjennelse av de faktiske forholdene.

Og så var det i «Prosjekt Bysykkelordning»: Etter som investeringen er et faktum, får en da bare håpe at Kai Lennert Johansen får helt rett i at dette er en klok investering som blir til både nytte og glede?

Vegard Austmo