Innlegg

Håpløs skoleoppgave - og så skal den koste penger av egen lomme også?

– Betenkelig og lovstridig, mener innsenderen om siste krav i Vuku.

Skolen har dratt strikk(ing)en for langt, synes innsenderen.  Foto: Brun, Thomas, NTB scanpix

Debatt

Så har en elev fra Vuku barne- og ungdomsskole kommet hjem med krav om kjøp av skolemateriell som skal brukes i undervisningsøyemed. Nå skal det innkjøpes garn og strikkeoppskrifter. Dette er elever som skal lære seg å strikke. Utgifter på omkring 500 kroner.

Jeg trodde det var pedagoger som sto for læringen til våre barn, men jeg lurer på om dette er tilfelle all den tid det er strikking av en genser som var oppgaven. Mange av disse ungdommene har aldri strikket før. De har kanskje ikke folk i sin nærhet som kan denne kunsten. Hadde det vært grytekluter kunne jeg skjønt en slik oppgave.

En oppgave langt over ferdigheter og tidsforbruk.

En annen sak, og den er viktigere enn oppgaven. I norsk grunnskole gjelder «gratisprinsippet». Det er regulert i opplæringsloven § 2-15. Der står det blant annet at kommunen ikke kan kreve at elevene og foreldrene skal dekke utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen. Det gjelder både undervisningsmateriell og faglig og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer som en del av opplæringen.

Det skolen her har har gjort er pedagogisk betenkelig og lovstridig.

Skulle gjerne ha skrevet under med fullt navn, men erfaringer fra tidligere etter foreldre hadde påpekt noe overfor skolen, gjør at dette ikke blir gjort.

Pedagogen